Managerjeva lestvica milijonarjev razkrila tudi višino kupnine za Arex

(foto: arex.si)

Revija Manager, ki je tudi letos pripravila lestvico 100 najbogatejših, je Ivana Kralja iz okolice Novega mesta uvrstila na 54. mesto. Njegovo premoženje so ocenili na 31,5 milijona evrov.

Ivan Kralj je bil do decembra 2017 lastnik in direktor orožarskega podjetja Arex iz Šentjerneja. Nato ga je prodal češkemu zasebnemu skladu RSBC oziroma v ta namen ustanovljeni družbi RSBC Defence. Kralj je ostal direktor Arexa tudi po prodaji.

Po podatkih iz kupoprodajne pogodbe je bil Arex prodan za 28 milijonov evrov, kupnina je bila visoka.

Podjetje Arex je bilo v Poslovni register Slovenije vpisano 13. julija 1990. Po navedbah Managerja se je razvilo iz orodjarskega oddelka nekdanje Iskre – Iskre Pons. Arexovi prihodki so začeli strmo naraščati po letu 2014, v obdobju 2015 do 2017 so se povečali za kar 15,1 milijona evrov (iz 9,4 milijona v letu 2014 na 24,5 milijona evrov v letu 2017). Skladno z rastjo prihodkov je naraščal tudi dobiček.

Leta 2013 so imeli 103 tisoč evrov dobička, nato se je ta začel vzpenjati, lani ga je bilo že 4,87 milijona evrov. V zadnjih petih letih je Arex dosegel skupni dobiček v višini 8,1 milijona evrov.

Podjetje je v letu 2017 začelo poslovati tudi z državami, označenimi kot davčne oaze, med njimi je tudi Bosna in Hercegovina. Nakazil v BiH je bilo lani za 778.859 evrov. Letos pa je tega za dober milijon evrov (poleg nakazil v BiH so bila še nakazila v Srbijo).

Ivan Kralj (vir: Manager)

Ivan Kralj je lastnik oziroma solastnik še nekaj podjetij, med katerimi je največje podjetje Eltas, ki ga je prevzel lani jeseni in je specializirano za razvoj in proizvodnjo membranskih tipkovnic, čelnih folij in uporabniških vmesnikov, prilagojenih znanemu kupcu.

Kralj je tudi solastnik in direktor podjetja Aviofun, ki se ukvarja s potniškim zračnim prometom (Letališče Bovec je njihova poslovna enota). Hkrati je tudi eden od treh lastnikov podjetja Caviar Biosistem, ki v Šentjerneju gradi predelovalnico rib.

Pri oceni vrednosti Kraljevega premoženja so v Managerju upoštevati celotno kupnino, prejete dividende v zadnjih treh letih in lastništvo v preostalih podjetjih, Ivan Kralj pa premoženja ni komentiral.

J. M.