Mag. Robert Tomazin: “Veliko dam na srčnost in pristne medčloveške odnose”

Mag. Robert Tomazin (vir: osebni arhiv)

Mag. Robert Tomazin je domačin iz Kočevja, rojen leta 1971. Že takoj po končani osnovni šoli ga je pot zanesla v gozdarstvo, saj se je vpisal v Srednjo gozdarsko šolo v Postojni. Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto je pridobil bogata ekonomska znanja, na Fakulteti za državne in evropske študije Brdo pri Kranju pa še pravna znanja.

V svoji skoraj tridesetletni karieri je večinoma deloval v delovno intenzivnih panogah in širom po Sloveniji stkal odlična prijateljstva. Glavnino delovne dobe je pridobil na področjih gozdarstva in lesarstva, živilske industrije in zadružništva. Od februarja 2021 je glavni direktor podjetja Slovenski državni gozdovi (SiDG).

Mag. Robert Tomazin kandidira za poslanca v volilnem okraju Kočevje, zato smo ga v intervjuju povprašali, zakaj se je odločil za vstop v politiko, kakšna so njegova načela in temeljne obljube volivcem in volivkam, za kaj si bo prizadeval kot poslanec.

Kaj je bil razlog, da ste se odločili za vstop v politiko?

Sem družbeno odgovoren posameznik in politiko razumem kot umetnost zbliževanja navidezno nemogočega. Od leta 2002 do 2006 sem opravljal funkcijo občinskega svetnika v Občini Kočevje. Do leta 2021 sem opravljal funkcijo predsednika Nadzornega odbora Občine Kočevje.

Sem domoljub, ki se zavzema za osamosvojitvene vrednote, pri kateri sem kot pripadnik 1. generacije Slovenske vojske tudi aktivno sodeloval.

Kje boste kandidirali?

Kandidiram v 4. volilni enoti Ljubljana Bežigrad, 1. Volilni okraj Kočevje, ki zajema občine Kočevje, Kostel in Osilnica.

Kakšna so vaša načela, za kaj se zavzemate?

Večkrat poudarim željo in pričakovanje, da je, ne glede na politično, versko ali kulturno razhajanje, potrebno stalno dograjevati medsebojno spoštovanje, sodelovanje in strokovnost. Gre za temeljne gradnike medsebojnega zaupanja. Veliko mi pomenita odkritost in neposrednost ter učinkovitost in kreativnost.

Morda bi kdo rekel, da je to v poslu slabost, a veliko dam na srčnost in pristne medčloveške odnose.

Mag. Robert Tomazin

Kakšne so vaše temeljne obljube volivcem in volivkam, za kaj si boste prizadevali?

Volilni okraj Kočevje zavzema občine Kočevje, Osilnica in Kostel. V stranki SDS so mi zaupali kandidaturo na državnozborskih volitvah, ki sem jo z veseljem sprejel. Če bom izvoljen za poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije, se bom zavzemal za:

  • čim prejšnjo ureditev kritičnih razmer pri zdravstveni oskrbi na primarni ravni v občini Kočevje,
  • ureditev romske problematike, ki za prebivalce Kočevja predstavlja vedno večjo obremenitev in težave pri vsakdanjem življenju,
  • takojšnji začetek urejanja prometne povezave med Ljubljano in Kočevjem, ki bo povečala pretočnost prometa in skrajšala čas potovanja,
  • pospešitev stanovanjske gradnje za neprofitni najem ali prodajo za mlade in mlade družine (republiški stanovanjski sklad ali zasebno-javno partnerstvo),
  • zagotovitev spodbud države za oblikovanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, da prebivalcem Kočevske ne bo več potrebno zaposlitev iskati izven občine,
  • podporo pri razvoju turistične, namestitvene in gostinske ponudbe, ki bo slonela na bivanju z neokrnjeno naravo.

A. L.