Mag. Robert Tomazin se podaja na županske volitve

Mag. Robert Tomazin

Slovenska demokratska stranka iz Kočevja se na lokalne volitve odpravlja z mag. Robertom Tomazinom kot kandidatom za župana Občine Kočevje in odlično listo za občinski svet. 

Prepričani so, da bodo po lokalnih volitvah imeli priložnost uresničiti program, ki so ga skozi svoje delo zastavili v zadnjih letih.  

 Med ključne prioritete mandatnega obdobja 2022 – 2026 uvrščajo:

–          čim prejšnjo ureditev kritičnih razmer pri zdravstveni oskrbi na primarni ravni v občinah Kočevje, Kostel in Osilnica z rokom 9 mesecev po nastopu mandata,

–          ureditev romske problematike, ki za prebivalce Kočevja predstavlja vedno večjo obremenitev in težave pri vsakdanjem življenju,

–          takojšnji začetek urejanja prometne povezave med Ljubljano in Kočevjem, ki bo povečala pretočnost prometa in skrajšala čas potovanja,

–          ureditev mestnega prometa v centru mesta Kočevje, ki bo večplastno omogočal normalno rabo prometnice in bo obenem prijazen do vseh deležnikov v prostoru,

–          pospešitev stanovanjske gradnje za neprofitni najem ali prodajo za mlade in mlade družine (republiški stanovanjski sklad ali zasebno-javno partnerstvo),

–          zagotovitev spodbud države za oblikovanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, da prebivalcem Kočevske ne bo več potrebno zaposlitev iskati izven občine,

–          podporo pri razvoju turistične, namestitvene in gostinske ponudbe, ki bo slonela na bivanju z neokrnjeno naravo.

Kdo je mag. Robert Tomazin?

Mag. Robert Tomazin je domačin iz Kočevja, rojen leta 1971. Že takoj po končani osnovni šoli ga je pot zanesla v gozdarstvo, saj se je vpisal v Srednjo gozdarsko šolo v Postojni. Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto je pridobil ekonomska znanja, na Fakulteti za državne in evropske študije Brdo pri Kranju pa še pravna znanja. V tridesetletni karieri je večinoma deloval v delovno intenzivnih panogah in širom po Sloveniji stkal odlična prijateljstva. Glavnino delovne dobe je pridobil na področjih gozdarstva in lesarstva, živilske industrije in zadružništva. Mag. Tomazin trenutno opravlja funkcijo člana upravnega odbora Gozdarskega inštituta Slovenije.

K. R.