Loški Potok: “Listavce je polomil žled, smreko pospravil lubadar in tako naredil prostor za vetrno polje”

Lokacijo za vetrne elektrarne sta “izbrala” že žled in lubadar, vetrne elektrarne najbrž bodo!

V občini Loški Potok so pripravili zanimiv, za občane koristen projekt vetrnih elektrarn. Devet jih bi stalo na grebenu, kjer sta žled in lubadar že “poskrbela”, da je vse počiščeno.

Zneski na položnicah bi bili nižji, kar pa tistih, ki bi v to občino prihajali zgolj uživati, ne zanima najbolj. Domačini pa dobro vedo: Kako si bomo postlali, tako bomo ležali! Pravilo, ki velja za vse in vsakogar

V Loškem Potoku si turisti ne podajajo kljuke županove pisarne, še turistom lahko ponudijo bore malo. Prebivalstvo se stara, mladih je vedno manj. Preveč so odmaknjeni, sredi gozdnatih hribov in daleč od prometnih poti, zato res niso vabljivi niti za industrijo niti za trgovino. Ampak, tudi tam je treba živeti.

Glasna peščica proti postavitvi vetrnih elektrarn

Ker pa je v vsaki stvari tudi nekaj dobrega, je dobro, da so ljudje v teh krajih že zdavnaj ugotovili, da se pri lastnem razvoju lahko zanesejo le nase, svoje ljudi in svoje vire, ki so jim podarjeni. Tako so prišli do ideje o postavitvi vetrnih elektrarnah. Pripravili so dokumente, se posvetovali, poklicali na pomoč tiste, ki se na to spoznajo ali že to tudi imajo ter na koncu za 27. januar sklicali še posvet na domačem terenu. Posvet je bil dobro obiskan, predstavitve so lepo potekale. Bilo je veliko tistih, ki občino vidijo kot kraj, kjer bodo preživeli svoje življenje in si želijo napredka. Na drugi strani pa je bilo tudi nekaj takšnih, ki pridejo v kraj zgolj občasno in želijo, da vse ostane tako kot je zdaj. Bili so glasni, izrečenih je bilo veliko netočnih in tudi zastarelih podatkov. Zaradi glasnosti so prevladali. Glasna peščica nasprotnikov proti postavitvi vetrnih elektrarn.

Česa vse se niso spomnili

Nekateri so “vedeli”, da je investicija predraga, da se nikoli ne bo izplačala, zato bo treba najemati posojila. Drugi so zatrjevali, da bi bilo za postavitev vetrnih elektrarn treba izsekati orjaške površine gozda. Tretji, da bodo vetrne elektrarne zaradi infrazvoka škodile zdravju ljudi, da bodo glasne, da bodo kazile podobo narave in škodile divjim živalim ter podobno. Strokovnjaki to zavračajo. Župan je ocenil, da po odzivu domačinov lahko reče, da je v občini »še doma zdrava pamet« in dodal, da so tudi domačini skupini nasprotnikov, prišlekov na posvet, dali jasno vedeti, da neumnosti niso pripravljeni prenašati. Pozvali so jih, naj jim raje pomagajo pri skupnih projektih, namesto, da jim nagajajo.

Mladih v Loškem potoku vse manj

Nekateri pa so bili vseeno zaskrbljeni, ker na posvetu ni bilo čutiti večjega zanimanja mladih ljudi. Navsezadnje gre za življenje in razvoj njihovega kraja. Prebivalstvo občine se sicer počasi stara, število pa vztrajno upada.

Vetrne elektrarne bi stale na grebenu od Podpreske v smeri Trave, postavila jih bi Lesna zadruga Loški Potok

Študijo vetrnega potenciala so v občini izdelali lani. Ugotovili so več možnih lokacij, najbolj zanimiv pa je greben od Podpreske v smeri Trave na desni strani. Visok je okoli 1000 metrov, tamkajšnje »listavce je polomil žled, smreko pospravil lubadar in tako naredil prostor za vetrno polje«. Gre za štiri kilometre dolg greben, kjer bi bilo prostora za devet vetrnih elektrarn po 1 MW. Vetrno polje bi postavila Lesna zadruga Loški Potok. Po oceni bi (z že vključenimi subvencijami) stala 1,5 milijona evrov, proizvedla bi letno za 300 tisoč evrov elektrike, kar pomeni odplačilno dobo posojila med 5 in 7 let. Po poplačilu posojila pa bi ta nemoteno obratovala še 9 let in proizvedla za okrog 2,7 milijona evrov vredne energije, kar je več, kot je letni proračun občine.

Res vimenu “skrbi za naravno okolje”?

Elektriko bi namenili za namene črpališča za vodo in kanalizacijo, morda še za javno razsvetljavo, kar bi pomenilo nižje zneske na položnicah za vsa gospodinjstva v občini. No, in to zdaj nekomu ne ustreza. Prava mala vstaja, le da tokrat ne domačinov, pač pa prišlekov, ki jih »skrbi naravno okolje«. Sanacija po žledu in odstranitev škode po lubadarju pa jim je očitno španska vas, sicer bi greben od Podpreske v smeri Trave že zdavnaj lastnoročno počistili. Če bi jim že bilo toliko “do narave”.

Po nekaterih podatkih projekte za izkoriščanje vetrnega potenciala pripravljajo tudi v občinah Sodražica in Ribnica.

Občina Loški potok je velika 134,5 kvadratnega kilometra in ima manj kot 2.000 prebivalcev. Ima idilično lego, leži ob meji s Hrvaško in je dala številne znane Slovence, širši javnosti morda najbolj znan je pesnik, dramatik in skladatelj Anton Seliškar.

Tina H.