Loškemu Potoku uspelo to, za kar so si prizadevali že leta

Loški Potok (vir: TIC Loški Potok)

Vlada je na včerajšnji dopisni seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023 uvrstila nov projekt, to je Medgeneracijski center in stanovanja Hrib v občini Loški Potok, v katerem bodo urejena oskrbovana stanovanja in stanovanja za mlade družine.

Vrednost investicije je 1,15 milijona evrov, pol milijona evrov bodo prejeli od države, ostalo bo pokrila občina. Za ta projekt si je v državnem zboru zelo prizadeval tudi ribniški poslanec Jože Tanko. 

V občini Loški Potok je dom starejših občanov, katerega kapacitete ne zadostujejo trenutnemu stanju. Investicija predstavlja rekonstrukcijo obstoječega objekta ter prizidavo novega.

V pritličju bodo urejeni novi prostori oskrbovanih stanovanj in prostori za društvo kmečkih žena za razne dejavnosti, v nadstropju pa bodo nova neprofitna stanovanja za mlade družine.

Z izvedbo investicije bodo zagotovljeni boljši pogoji za življenje vseh prebivalcev občine, celovita oskrba starejših občanov v domačem kraju, zmanjšan zaostanek v razvoju v primerjavi z bolj razvitimi deli države ter ustvarjeno privlačno okolje za mlade družine.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo v letu 2020 za investicijo zagotovilo sredstva v višini 48.587,23 evrov. V letu 2021 bodo zagotovili sredstva v višini 451.412,77 evrov, sredstva v višini 650.898,96 evrov pa bo zagotovila občina.

Predviden zaključek investicije je v letu 2021, je razvidno iz vladnega sporočila.

M. D.