Livar v prisilni poravnavi hiti v objem novim lastnikom

Livarna Črnomelj, ki je sestavni del družbe Livar, d. d., iz Ivančne Gorice.

Okrožno sodišče v Ljubljani je na predlog upnikov finančnega sklada Alpha Credit Solutions (registriranega v Luksemburgu) in ECP Tactical Opportunities (v lasti Uroša Čuferja, nekdanjega finančnega ministra v vladi Alenke Bratušek)* začelo postopek prisilne poravnave nad največjo slovensko livarno družbo Livar, ki ima proizvodnjo tudi v Črnomlju. Za upravitelja je imenovalo Leona Benigarja Tošiča. Rok za prijavo terjatev je 24. februar. O tem smo poročali tudi tukaj: tukaj

Finančni sklad Alpha Credit Solutions, registriran v Luksemburgu,  ki je del finančne skupine Anacap iz Londona, je imetnik finančnih terjatev do Livarja v višini 12,58 milijona evrov, kar predstavlja 84,3 odstotka vseh Livarjevih finančnih obveznosti. Podjetje ECP Tactical Opportunities v lasti Uroša Čuferja iz Ljubljane pa je imetnik 1,68 milijona evrov finančnih terjatev ali 11,2 odstotka vseh.

Livar (dolžnik) je insolventen, sta v predlogu za prisilno poravnavo sodišču zapisala luksemburški sklad in ljubljansko svetovalno podjetje, ki sta skupaj imetnika 95,5 odstotka Livarjevih finančnih terjatev, izkazanih v zadnjem objavljenem poročilu družbe za leto 2018. S tem sta glede na sklep sodišča tudi upravičena predlagatelja začetka postopka prisilne poravnave.

Poslovni razvoj Livarja s približno 600 zaposlenimi je bil v minulih letih zaradi visokega finančnega dolga močno omejen, banke upnice pa so ob koncu lanskega leta terjatve prodale skladu Anacap, ki naj bi opravil finančno konsolidacijo.

Najmanj, kar se bo zgodilo, bo sprememba lastništva, podjetje bo zniževalo stroške in zmanjševalo zaposlenost.

*Podjetje ECP Tac Op d. o. o., (daljše ECP Tactical Opportunities, svetovanje, d. o. o.), iz Ljubljane je bilo ustanovljeno 18. julija 2018 in je v lasti Uroša Čuferja ter Ugurja Yildrima. Oba sta tudi direktorja.

C. R.