Letos zasegli že 81 vozil, lani 340

(vir: policija.si)

Na območju novomeške policijske uprave so policisti lani zasegli 340 vozil kršiteljem, ki niso izpolnjevali pogojev za vožnjo. V letošnjem letu je bilo zaseženih 81 vozil.

Najpogostejši vzrok za zaseg motornega vozila je kršitev, povezana z veljavnostjo vozniškega dovoljenja oziroma s pogoji za vožnjo motornih vozil.

V veliko primerih gre za kršitelje, ki jim je bilo vozniško dovoljenje odvzeto zaradi večkratnih hujših kršitev cestno-prometnih predpisov (vožnja pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi, vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja itd.).

Policist zaseže vozniku motorno vozilo, s katerim je bil zaloten pri storitvi hujšega prekrška in je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

1. Če je bil storilec kot voznik motornega vozila v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek:

– prekoračitve dovoljene hitrosti v območju za pešce ali v območju umirjenega prometa za več kot 20 km/h,

– prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti v naselju za več kot 30 km/h,

– prekoračitve dovoljene hitrosti na cesti zunaj naselja za več kot 40 km/h,

– prekoračitve dovoljene hitrosti na avtocesti ali hitri cesti za več kot 50 km/h,

– vožnje pod vplivom alkohola,

– vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi ali

– odklonitve odrejenega preverjanja psihofizičnega stanja;

2. Če se storilcu izvršuje kazen oziroma sankcija prepovedi vožnje motornega vozila;

3. Če je storilcu začasno odvzeto vozniško dovoljenje, se mu izvršuje varnostni ukrep  odvzema vozniškega dovoljenja ali sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja  oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja;

4. Če je storilec kljub prepovedi nadaljnje vožnje vožnjo nadaljeval ali ponovil prekršek, zaradi katerega mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja;

5. Vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil tiste kategorije oziroma  tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi.

Motorno vozilo se zaseže ne glede na to, kdo je lastnik. Po zasegu se zadeva odstopi sodišču, ki odloča o nadaljnjih postopkih.

Vir: Policijska uprava Novo mesto

M. D.