Leskovec: Pogodba za izgradnjo druge faze Centra za ravnanje z odpadki podpisana

Podpisniki pogodbe (od leve proti desni): Marjan Hribar (Šmarješke Toplice), Dušan Krštinc (straža), Andrej Kastelic (Mirna Peč), Andrej Kavšek (Črnomelj), Martin Gosenca (CGP), Albin Kregar (CEROD), Gregor Vovko (CERO-DBK), Sibil Svilan (SID banka), Gregor Macedoni (Novo mesto), Darko Zevnik (Metlika), Polona Kambič (Semič), Jože Papež (Žužemberk), Jože Kapler (Škocjan) in Franc Vovk (Dolenjske Toplice). (vir: MO NM)

Župani desetih dolenjskih in belokranjskih občin, predsednik uprave SID banke ter direktorji podjetij CERO-DBK, CEROD in CGP so včeraj v prostorih Razvojnega centra Novo mesto podpisali pogodbi o gradnji in financiranju objekta za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov (MBO).

Izvajalec bo podjetje CGP Novo mesto, ki bo opravil pripravo spremembe projektne dokumentacije, gradnjo objekta, dobavo in vgradnjo tehnologije, kot tudi zagon in poskusno obratovanje za obdobje enega leta.

Izvajalec bo s pripravljalnimi deli na novem objektu na deponiji Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske – Cerod v Leskovcu pri Novem mestu začel maja 2021, CGP bo objekt začel graditi avgusta, gradnja naj bi bila predvidoma zaključena oktobra leta 2022. Obrat za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov pa nato čaka še enoletno poskusno obratovanje

Vrednost investicije je ocenjena na 9,51 milijona evrov (z davkom na dodano vrednost).

Okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje je pridobljeno, objekt bo po izgradnji lahko začel delovati konec leta 2022, poskusno obdobje obratovanja bo zaključeno oktobra 2023.

Vodilna projektna družba CERO-DBK bo za izvedbo naložbe pri SID banki, ki je v državni lasti, najela posojilo v vrednosti 6 milijonov evrov. Milijon evrov bo zanjo skupaj prispevalo 10 dolenjskih in belokranjskih občin, razliko pa bo pokrila družba Cerod.

Podjetje CERO-DBK in sodelujoče občine bodo tako zgradile objekt MBO s spremljajočimi objekti, pripadajočo komunalno infrastrukturo, prometno in zunanjo ureditvijo, premično opremo, nadstrešnico in ekološkim otokom.

Pri projektu sodelujejo občine Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Škocjan, Žužemberk, Straža, Šmarješke Toplice, Črnomelj, Metlika in Semič. Če bodo to namero potrdili šentjernejski svetniki, se bo projektu pridružila tudi Občina Šentjernej.

Objekt MBO bo imel zmogljivost sprejema in obdelave 25 tisoč ton odpadkov letno v eni izmeni, to naj bi bilo dovolj za trenutne potrebe 10 sodelujočih občin.

V družbi CERO-DBK, ki bo opravljala dejavnost sortiranja odpadkov, kot vršilec dolžnosti jo vodi Gregor Vovko, pričakujejo, da bodo po izgradnji objekta MBO prevzeli in predelali 21.500 ton mešanih komunalnih in kosovnih odpadkov ter 3.500 ton ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov na leto. V primeru pogodbenega sodelovanja ali pridobitve koncesij še z drugimi občinami pa se bodo kapacitete lahko povečale.

Leskovško regijsko odlagališče ima sicer največjo prosto zmogljivost odlagalnega polja v državi.

Prostor v Leskovcu v Krajevni skupnosti Brusnice, Novo mesto.

M. D.