Lastniki kmetij, ne spreglejte!

Vir: Komunala NM, FB

Komunala Novo mesto je objavila ponovno obvestilo nosilcem kmetijske dejavnosti. To se nanaša na oprostitev plačila izvajanja storitev praznjenja grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav.

Komunala obvešča vse lastnike kmetij, da je treba vlogo, s katero so oproščeni plačila, obnoviti na vsaka 3 leta.

Če tega ne boste storili, vam bodo, ko bo vloga pretekla, storitev zaračunali v skladu z zakonom.

Vlogo in vsa navodila, podrobnosti, najdete na povezavi: https://www.komunala-nm.si/…/Praznjenje-greznic-in-MK…

Komunala svetuje: Preverite status vloge in vlogo pravočasno podaljšajte.

Vlogi morate priložiti kopijo izpisa iz centralnega registra govedi o staležu velikih živali.

M. D.