Krkini prostovoljci 2017

foto: Krka

Včeraj so v Krki že šestič zapored podelili priznanje Krkin prostovoljec leta. Za leto 2017 so ga prejeli Snežana Ostojić, Boštjan Kmet, Polona Sladič in Andrej Radešček. Že tradicionalno so se ob tej priložnosti zahvalili tudi letošnjim 229 Krkinim krvodajalcem jubilantom.

Prostovoljstvo je del organizacijske kulture Krke že vse od ustanovitve podjetja. Krkini sodelavci pravijo, da v sredini, kjer je skrb za sočloveka del organizacijske kulture, ni težko nadaljevati tradicije dobrodelnosti. Od leta 2012 krkaše in nevladne organizacije v humanitarni dejavnosti že šesto leto zapored povezuje tudi družbeno odgovorna akcija Krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki vsako leto poteka en aprilski teden – v času obletnice ustanovitve Krke ter svetovnega dneva mladih prostovoljcev in dneva Zemlje.

Doslej so v okviru akcije darovali 678 litrov krvi, več kot 19 ton oblačil, hrane, knjig, igrač, higienskih in drugih potrebščin ter skoraj 3 tone hrane za male živali. Pomagali so pripraviti 4.730 prehrambnih paketov na Rdečem križu in Karitasu in obiskali 37 domov za starejše.

Vse to in še več je v šestih letih s prostovoljnim delom in prispevki zbralo 6.000 Krkinih prostovoljcev. S pozitivnimi zgodbami so k dobrodelnosti pritegnili tudi številne Krkine sodelavce iz Rusije, Poljske, Nemčije, Ukrajine, Madžarske, Češke, Španije, Srbije in Turkmenistana in drugih, letos pa so v akciji prvič sodelovali tudi Krkini upokojenci.

Krkaši so – bodisi v okviru podjetja bodisi samoiniciativno – že od ustanovitve podjetja vključeni v različne oblike dobrodelnih dejavnosti, organizirane bodisi v Krki bodisi zunaj nje. Tako že več kot šest desetletij na najbolj neposreden način krepijo družbeno odgovornost in humanitarno delovanje. Skrb za sočloveka je vsak dan prisotna v razmišljanju in dejanjih številnih sodelavcev, zato ni naključje, da v Krki tistim, ki prostovoljno že vrsto let sodelujejo v pokroviteljskih odborih ali so člani posameznih zvez in društev, prostovoljci v domovih starejših občanov, v šolah s prilagojenim programom in drugih ustanovah, namenjajo posebno pozornost.

Krkini prostovoljci leta 2017

Od leta 2012 na podlagi predlogov zaposlenih za Krkinega naj prostovoljca, ki opravlja delo na enem ali več dobrodelnih področjih, njegovo delo in rezultati pa lepšajo življenje ljudi v okolju, na koncu leta izbranim podelijo posebna priznanja.

Letos je komisija izmed predlogov sodelavcev izbrala Snežano Ostojić, Boštjana Kmeta, Polono Sladič in Andreja Radeščka. Plakete jim je izročil član uprave David Bratož.

Krkini nagrajenci (foto: Krka)

SNEŽANA OSTOJIĆ je prostovoljka že več kot 20 let. Sodelavci jo občudujejo kot glavno pobudnico in organizatorico zbiranja plastičnih zamaškov za bolnega sina njihove sodelavke. Tudi sicer akcijo zbiranja zamaškov organizira po ustanovah in centrih v Novem mestu za zdravljenje bolnih otrok. Kot Krkina prostovoljka se vsako leto udeleži več dejavnosti v okviru Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva. Redno zbira oblačila in obiskuje varovance Varstveno delovnega centra Novo mesto. Med njenimi plemenitimi dejanji je tudi krvodajalstvo in skrb za okolje. Vsi, ki jo poznajo, vedo, da nikoli ne ostane ravnodušna, saj je v času stiske prvi steber podpore.

BOŠTJAN KMET kot prostovoljec deluje na različnih področjih: je reden krvodajalec – kri je daroval že 35-krat. Svoj čas namenja delu z otroki in mladimi, na katere prenaša kulturo prostovoljstva in skrbi za sočloveka. Z ženo vodita zakonsko skupino, v kateri si medsebojno pomagajo in med drugim pripravljajo druženja z dobrodelno noto. Je tudi koordinator tima, ki sodeluje na prostovoljnem delovnem taboru Summerjob. Namen enotedenskega tabora je pomagati posameznikom in družinam, ki sami ne zmorejo opraviti hišnih del. Boštjan med sodelavci velja za srčnega in pozitivnega, kar dokazuje tudi z rednim sodelovanjem na dejavnostih Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva.

POLONA SLADIČ je kot prostovoljka svojo delovno sredino ganila z nesebično pomočjo in skrbjo za bolno sodelavko Zdenko Zupančič, ki je po hudi bolezni februarja letos preminila. Ker v bližini ni imela svoje ožje družine, jo je Polona negovala, vozila na preiskave in terapije. Skrbela je, da je Zdenka vedno imela osnovne življenjske potrebščine in jo predvsem na vsakem koraku spodbujala. Ko so bolnici pošle moči, ji je s pomočjo prijateljice Mimi kuhala, ji nosila hrano in jo negovala. Polona je življenjsko tekočino darovala že 15-krat, 2-krat v sklopu Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva.

ANDREJ RADEŠČEK je vedno pripravljen pomagati sodelavcem, bližnjim in drugim pomoči potrebnim. Že od leta 1981 je reden krvodajalec, ki se vedno odzove na pozive ob pomanjkanju krvi. Življenjsko tekočino je doslej daroval že več kot 60-krat. Od leta 2010 je dejaven tudi v krajevni organizaciji Rdečega Križa Straža, kjer sodeluje pri organizaciji različnih prireditev in dogodkov, zbiranju oblačil, obutve in hrane za socialno ogrožene družine in posameznike. Andrej je prostovoljec tudi na Krkinem tednu humanosti in prostovoljstva.

Z darovanjem krvi rešujejo življenja

Na prireditvi so Krkinim krvodajalcem, ki so kri darovali od 5-krat pa do 90-krat, skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa Novo mesto podelili jubilejna priznanja za njihovo človekoljubno pomoč ljudem v življenjski stiski. Podelila sta jim jih član uprave Krke David Bratož in podpredsednica Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Suzana Jarc.

V Krki ima dolgoletno tradicijo tudi krvodajalstvo. V šestih letih so krkaši samo v okviru Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva darovali več kot 678 litrov krvi. Zaposleni v Krki pa kri zgledno darujejo tudi sicer – povprečno dvakrat na leto več kot 1000 krkašev. Vsako leto se dolgoletnim Krkinim krvodajalcev pridruži na desetine tistih, ki to življenjsko pomembno tekočino darujejo prvič. S svojim humanim dejanjem tako prispevajo k rešitvi marsikaterega življenja.

Na povabilo k darovanju krvi se je letos v času dobrodelne akcije Krkin teden humanosti in prostovoljstva samo v Sloveniji odzvalo 275 prostovoljcev, ki so darovali kri v Ljubljani, Novem mestu, Krškem in Ljutomeru. Kar 45 med njimi jih je kri darovalo prvič. Letos so tako v tednu dni darovali 123 litrov te dragocene tekočine.

(foto: Krka, d. d.)

C. R.