Krkina dividenda bo za desetino višja kot lani

Na včerajšnji redni seji nadzornega sveta sta nadzorni svet in uprava družbe Krka oblikovala predlog, da se delničarjem Krke izplača dividenda v višini 3,20 evra bruto na delnico, kar je 10,3 odstotka več v primerjavi z lanskoletno dividendo.

Nadzorni svet je na seji skupaj z upravo družbe pripravil celoten predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2018. Tega je bilo 189,4 milijona evrov. Za dividende predlagajo razdelitev 101,8 milijona evrov, za druge rezerve 43,8 milijona, še 43,8 milijona evrov pa bodo prenesli v naslednje leto.

Predlog uprave in nadzornega sveta mora potrditi še skupščina delničarjev, ki bo 4. julija 2019.

C. R.