Krkin dobiček za 41 odstotkov višji, število zaposlenih bodo povečali

V Krki so predstavili rezultate poslovanja za leto 2017 in načrte za leto 2018. Lani so ustvarili za 1,266 milijarde evrov prihodkov in dosegli 152,6 milijona evrov dobička. Krkin izvoz je vsako leto večji, na tujih trgih ustvarijo že 93 % celotne prodaje. Kot običajno so tudi lani veliko vlagali v razvoj. Več kot polovica Krkinih zaposlenih je v tujini, v letu 2018 bodo zaposlovanje povečali za 2 % in ob koncu leta prišli na skupno številko 11.200 zaposlenih.

Krkina prodaja je bila lani za 8 odstotkov višja kot v letu 2016. Dobička pa je bilo za 44,1 milijona evrov oziroma 41 % več. Večino tega so ustvarili v družbi Krka, kjer so dosegli prihodek v višini 1,197 milijarde evrov. Kar 93 % vsega pa so prodali v tujini.

Krkin izvoz iz leta v leto višji

Največ, skoraj tretjino vsega, prodajo v Vzhodni Evropi. Ključni in največji Krkin trg je še vedno Ruska federacija, kjer so lani prodali za skoraj 271 milijonov evrov izdelkov. Prodaja se zelo povečuje tudi v Tadžikistanu, Armeniji, Kazahstanu, Azerbajdžanu, Ukrajini, Belorusiji in Gruziji. Naslednja regija je Srednja Evropa, kjer so lani prodali za 303 milijone evrov izdelkov. Ključni in največji trg v Srednji Evropi je Poljska, prodaja pa se povečuje tudi na Češkem, v Latviji, Estoniji, na Slovaškem in Madžarskem. Tretja regija po vrednosti prodaje je bila Zahodna Evropa, kjer so prodali za 296 milijonov evrov izdelkov, kar je bilo 1 % več kot leto pred tem. Največji prodajni trgi so bili Nemčija, Francija in Španija. V Jugovzhodni Evropi so prodali za 161 milijonov evrov izdelkov, kar je bilo za 6 % več kot leto pred tem. Največji trg je Romunija. Na čezmorskih trgih so prodali za skoraj 40 milijonov evrov izdelkov, največ v Iranu in Republiki Južna Afrika.

Najpomembnejša: zdravila na recept

Najpomembnejša prodajna skupina ostajajo zdravila na recept. Njihova prodaja je znašala 1,046 milijarde evrov, kar je 82,6 % prodaje skupine Krka. Glede na leto 2016 je bila za 9 % večja. Prvič v zgodovini Krke je prodaja zdravil na recept presegla 1 milijardo evrov. Pri prodaji so bila tudi v letu 2017 najpomembnejša zdravila za zdravljenje bolezni srca in žilja, sledila so zdravila za bolezni osrednjega živčevja ter zdravila za bolezni prebavil in presnove.

Izdelkov brez recepta so prodali za 119,2 milijona evrov. Prodaja veterinarskih izdelkov je znašala 63,2 milijona evrov, prodaja zdraviliško-turističnih storitev pa se je povečala za 6 % in je znašala 35,7 milijona evrov kar je 2,8 % prodaje skupine Krka.

Čisti dobiček skupine Krka je znašal 152,6 milijona evrov in je bil glede na leto 2016 večji za 44,1 milijona evrov oziroma za 41 %.

Registrirali 23 novih izdelkov, za naložbe dali 105,1 milijona evrov

V letu 2017 so v skupini Krka registrirali 23 novih izdelkov, od tega 17 zdravil na recept, 3 izdelke brez recepta in 3 veterinarske izdelke. Za naložbe so dali 105,1 milijona evrov, od tega 85,3 milijona evrov v matični Krki, 19,8 milijona pa v odvisnih družbah.Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

V Sloveniji, na Hrvaškem in v Ruski federaciji poteka okoli trideset naložbenih projektov, s katerimi bodo povečali proizvodne zmogljivosti.

V kaj vlagajo in kaj gradijo?

Krkina ključna naložba je Razvojno-kontrolni center 4 (RKC 4) v proizvodnem kompleksu v Ločni v Novem mestu. Ocenjena je na 54 milijonov evrov. Gradnja in zunanja ureditev objekta s skupno površino 18.000 m² je v zaključni fazi.

Na isti lokaciji so začeli graditi tudi večnamensko skladišče. Gradnja bo trajala dve leti, naložba je ocenjena na 31,5 milijona evrov. V Ločni obratuje tudi sodoben obrat za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Proizvodnjo v njem so zagnali januarja 2015. Obrat je zasnovan tako, da se zmogljivosti lahko postopoma povečujejo. Zaradi vse večjih potreb trga in proizvodnje novih izdelkov so v letu 2017 nabavili in vgradili dodatno tehnološko opremo v vrednosti 23 milijonov evrov. Poteka tudi 11 milijonov evrov vredna naložba v povečanje zmogljivosti za oblaganje pelet v Obratu trdnih oblik, ki bo končana v letu 2018.

Z novo naložbo v Krškem so zagotovili zmogljivosti za hidrogeniranje ter tako povečali zmogljivosti za neodvisno proizvodnjo farmacevtskih učinkovin. Gradnja 4,5 milijona evra vrednega objekta Hidrogeniranje 2 se je začela junija 2017, poskusna proizvodnja je stekla v začetku leta 2018.

V Bršljinu v Novem mestu povečujejo Obrat za proizvodnjo veterinarskih izdelkov z biocidnim učinkom. Vrednost naložbe je ocenjena na 4,6 milijona evrov, proizvodnja na novi opremi pa bo stekla konec leta 2018.

Med najpomembnejšimi naložbami v Krkinih odvisnih družbah v tujini je Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. S tem so zmogljivost tovarne povečali na dve tretjini predvidene končne zmogljivosti, to je 2,5 milijarde tablet in kapsul na leto. V letu 2018 bodo zgradili še čistilno napravo za odpadne vode. V Krki-Rus proizvedejo več kot 60 % izdelkov, namenjenih ruskemu trgu, zato ima Krka v Ruski federaciji status domačega proizvajalca.

Končali so preureditev proizvodno-distribucijskega centra v Jastrebarskem na Hrvaškem ter pridobili nove proizvodne in laboratorijske zmogljivosti za trdne oblike onkoloških zdravil. Končana je tudi 5,5 milijona evrov vredna naložba v Krkino odvisno družbo Farma GRS.

V vseh poslovnih enotah odvisne družbe Terme Krka poteka več manjših naložb. Za njih so v letu 2017 namenili 3 milijone evrov.

Krka je s kitajskim partnerjem Ningbo Menovo Pharmaceutical ustanovila skupno podjetje, v katerem ima Krka 60-odstotni delež, partner pa 40-odstotni delež. Podjetje se bo na začetku osredotočalo na registracijo Krkinih izdelkov na Kitajskem, saj je pridobitev dovoljenj za trženje pogoj za prodajo izdelkov. Prve večje prodajne rezultate pričakujejo v dveh do treh letih.

Zaposleni: več kot polovica jih je v tujini

Konec leta 2017 je bilo v skupini Krka 10.832 zaposlenih, od tega 5.134 (47,4 %) v Sloveniji in 5.698 (52,6 %) v tujini. Zaposlenih z najmanj univerzitetno izobrazbo je bilo 55 %, to je 6.011 zaposlenih. Med njimi je bilo 175 doktorjev znanosti ter 364 magistrov znanosti in specialistov.

Delnica in delničarji

Tečaj Krkine delnice na Ljubljanski borzi je na zadnji trgovalni dan v letu 2017 znašal 57,50 evra, kar je 9 % več kot konec leta 2016, ko je znašal 52,90 evra.

Načrti za leto 2018

V skupini Krka za naslednje leto načrtujejo prodajo v višini 1,3 milijarde evrov in 153 milijonov evrov dobička. Za naložbe bodo namenili 135 milijonov evrov.

Za leto 2018 načrtujejo povečanje števila zaposlenih v Sloveniji in tujini, in sicer skupaj za 2 %, število vseh redno zaposlenih pa naj bi preseglo 11.200.

A. L.