Krka prejela prestižno nagrado

Nagrado sta članu uprave in direktorju Razvoja in proizvodnje zdravil v Krki dr. Alešu Rotarju izročila generalni direktor WIPO Daren Tang in direktorica Urada RS za intelektualno lastnino Karin Žvokelj (Foto: Marjan Verč, vir Krka)

Krka je na Institutu Jožef Stefan prejela WIPO IP Enterprise Trophy 2023, ki jo podeljuje Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO). Gre za prestižno nagrado specializirane agencije Združenih narodov za intelektualno lastnino, ki prispeva k razvoju uravnoteženega in učinkovitega mednarodnega sistema zaščite intelektualne lastnine.

Nagrado sta članu uprave in direktorju Razvoja in proizvodnje zdravil v Krki dr. Alešu Rotarju izročila generalni direktor WIPO Daren Tang in direktorica Urada RS za intelektualno lastnino Karin Žvokelj.

WIPO želi z nagradami izpostaviti dobre prakse podjetij, ki v svojem poslovanju stalno in metodično uporabljajo sistem intelektualne lastnine. Nagrado WIPO IP Enterprise Trophy podeljuje podjetjem, ki pri svojem poslovanju spodbujajo inovativnost, aktivno sodelujejo z javnimi raziskovalnimi organizacijami in uporabljajo sistem zaščite intelektualne lastnine za podporo svojih poslovnih in/ali trženjskih strategij. Pri razpisu, katerega cilj je med drugim slovenska podjetja spodbuditi k intenzivnejšemu sodelovanju z javnimi raziskovalnimi organizacijami, sodeluje tudi Institut Jožef Stefan.

Na slovesni prireditvi, ki je potekala po okrogli mizi z naslovom Intelektualna lastnina in komercializacija, so to prestižno nagrado podelili Krki, ki jo je med več nominiranci izbrala mednarodna komisija.

Kot so zapisali v utemeljitvi, Krka dejavno sodeluje z domačimi in tujimi javnimi raziskovalnimi organizacijami. Izpostavili so predvsem sodelovanje pri projektih med razvojem novih farmacevtskih izdelkov in tehnologij, spodbujanje inovativnosti tako v podjetju kot širšem okolju ter razumevanje pomena intelektualne lastnine za uspešno poslovanje. To vključuje zaščito z ustreznimi oblikami intelektualne lastnine – od patentov in tehnološkega znanja (know-how) do blagovnih znamk na domači in mednarodni ravni – ter tudi različne oblike prenosa znanja prek prenosa tehnologij.

V obrazložitvi so še navedli, da Krka intelektualne lastnine ne uporablja le za poslovni namen, temveč tudi kot katalizator gospodarskega in družbenega vpliva. Vlogo in pomen intelektualne lastnine pa poudarja z raznovrstnimi aktivnostmi.

Med njimi so izpostavili Krkine nagrade za mlade raziskovalce kot enega najbolj znanih nacionalnih dogodkov, ki pri mlajših generacijah že več kot 50 let spodbuja znanost in inovacije. Poudarjajo tudi celovit sistem, s katerim podpira inovativno okolje ter nagrajuje svoje zaposlene za izume in inovacije.

Izpostavili so tudi dejavnosti, s katerimi Krka spodbuja sodelovanje med akademsko in poslovno sfero tako na regijskih in nacionalnih kot na mednarodnih inovacijskih dogodkih. Poleg tega Krkini strokovnjaki dejavno sodelujejo v različnih univerzitetnih programih. Vse to kaže, da je kultura podjetja je usmerjena v spodbujanje tovrstnega razmišljanja v delovnem okolju in drugod.

A. L.