Krka objavila rezultate poslovanja v prvem četrtletju 2020

Skupina Krka je v prvem četrtletju 2020 dosegla prodajo v višini 462,9 milijona evrov, kar je 22 % več kot v primerljivem lanskem obdobju, in ustvarila 85,2 milijona evrov čistega dobička oziroma 21 % več kot v primerljivem lanskem obdobju. Uprava predlaga za 33 % višjo dividendo.

Prodaja v prvem četrtletju 2020 je posledica nadaljevanja ugodnega trenda prodaje široke ponudbe izdelkov v preteklih četrtletjih ter enkratnega vpliva pandemije covid-19.

Povečano povpraševanje se je sicer umirilo, do konca leta pa pričakujejo, da bodo prodajne številke v načrtovanih okvirih.

Večjih negativnih vplivov pandemije na poslovanje niso zaznali. Negotovost, ki je zajela svetovne finančne trge, predvsem pa velik padec cen surove nafte, sta vplivala na zmanjšanje vrednosti ruskega rublja in nekaterih ostalih valut, kar se je odrazilo v negativnem finančnem rezultatu.

Pri oskrbi s surovinami in materiali ne zaznavajo večjih težav. Ukrepi držav na področju socialnega distanciranja pa so imeli velik vpliv na marketinške aktivnosti.

Nadzorni svet in uprava sta predlagala, da se delničarjem za leto 2019 izplača rekordna dividenda v višini 4,25 evrov na delnico, kar je 33-odstotno povečanje glede na predhodno leto. Sklic 26. redne skupščine delničarjev bodo objavili jutri, 22. maja.

V skupini Krka je bilo konec marca 11.622 zaposlenih, od tega v tujini 5680, kar je dobrih 49 % vseh zaposlenih.

Skupaj z agencijskimi delavci je bilo v skupini 12.791 zaposlenih, kar je 21 več kot konec leta 2019.

To so na kratko podatki o poslovanju Skupine Krka za prvo četrtletje 2020, ki jih je Krka objavila danes.

C. R.