Krka: Na začetku leta 2018 bodo odprli tovarno na Kitajskem

Vir: krka.si

V Skupini Krka, katere del je tudi Krka, d. d., iz Novega mesta, bodo v letu 2018 ustvarili 1,3 milijarde evrov prihodkov, v naložbe bodo usmerili 135 milijonov evrov. Vlagali bodo predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih zmogljivosti in infrastrukture.

Med glavnimi naložbami bo širitev razvojno-kontrolnega centra 4 na osrednji lokaciji Krke v Ločni v Novem mestu. Naložba je ocenjena na 54 milijonov evrov. V objektu, ki meri 18 tisoč kvadratnih metrov, že nameščajo laboratorijsko in preostalo tehnološko opremo. Tam bodo zgradili tudi večnamensko skladišče za končne izdelke, surovine in embalažo s 25 tisoč novimi paletnimi mesti. Tako bodo pridobili nove površine za skladiščenje vhodnih materialov in končnih izdelkov. Povečali bodo hitrost in prožnost proizvodnje ter izboljšali razpoložljivost izdelkov in oskrbo trgov. Naložba je ocenjena na 30 milijonov evrov.

V prihodnje bodo s povečanjem pogodbene proizvodnje znižali vrednost naložb, ker želijo poleg organske rasti zagotoviti tudi rast s prevzemi in skupnimi naložbami. Glavna cilja bosta pridobivanje novih izdelkov in vstop na nove trge.

Na začetku prihodnjega leta bo na Kitajskem začela delovati joint-venture družba v Krkini večinski lasti, glavni namen bo registracija Krkinih izdelkov na kitajskem trgu, po prejemu registracij pa tudi proizvodnja in prodaja izdelkov.

V Krki sicer razvijajo več kot 170 novih izdelkov, krepili bodo ponudbo zdravil proti boleznim srca in žilja, osrednjega živčevja, prebavil in presnove ter tudi protibolečinskih in onkoloških zdravil, antidiabetikov, protivirusnih zdravil in antibiotikov, hkrati bodo vstopali na nova področja. Krepili bodo tudi terapevtska področja izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov.

Lastništvo Krke in kaj ima Krka, d. d., v lasti?

Preverili smo, kdo so lastniki Krke, d. d., Novo mesto. Ta je del Skupine Krka in največja družba v skupini. Večinsko sicer v lasti posameznih delničarjev. Nadalje pa je 26,67 % lastništva v lasti Slovenskega državnega holdinga (SDH) in Kapitalske družbe. To sta družbi, ki sta v lasti slovenskih državljanov oziroma države. Podatki so za december 2017.

Dodajmo, da Krka, d. d., v davčne oaze ne nakazuje nobenega denarja.

Krka, d. d., pa je nadalje lastnica več podjetij. Iz podatkov je razvidno, da je Krka, d. d., iz Novega mesta lastnica naslednjih podjetij in enega združenja:

  • Terme Krka: 100 %
  • Farma GES: 99,7 %
  • Televizija Novo mesto: 8,94 %
  • PSK Krško: 8,57 %
  • Združenje proizvajalcev zdravil Slovenije: 100 %
  • IEDC: 6,26 %

V nadaljevanju so navedena podjetja, v katerih je Krka lastnica – bodisi 100-odstotna ali pa ima manjši delež -, lastniki naslednji podjetij:

  1. Terme Krka je 71,1 % lastnik podjetja Golf Grad Otočec.
  2. Farma GRS je 100 % lastnica 6 podjetij: GRS Tehfarma, GRS Vizfarma, GRS Prek Farma, GRS Tren Farma, GRS Vred Farma in GES Eko Farma.
  3. IEDC, kjer ima Krka, d. d., 6,26 % lastništva, pa je 100 % lastnica IEDC – Poslovna šola Bled in 100 % lastnica Ustanove – Fundacije za razvoj bodočih voditeljev.

Kako navedeno izgleda v grafičnem prikazu, objavljamo v nadaljevanju.

Fotografija še v galeriji za večjo vidljivost.

Povzeto po reviji Manager in ostali podatki, podatki o lastniških povezavah so iz baze Gvin.com

C. R.