Krka bo delničarjem razdelila 88,7 milijona evrov dobička

Nadzorni svet in uprava družbe Krka, tovarne zdravil, iz Novega mesta, predlagata, da se Krkinim delničarjem izplača dividenda v višini 2,75 EUR bruto na delnico, kar je za 10 centov oziroma 3,8 % več glede na lani.

Nadzorni svet je na seji skupaj z upravo družbe pripravil celoten predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2016. Gre za 142.658.499,48 evra dobička, o porabi tega pa bo odločala skupščina delničarjev. Skupščina bo predvidoma 6. julija 2017, odločali pa bodo o tem, da se dobiček porabi:

  • za dividende: 2,75 EUR bruto na delnico (3,8 % rast), za kar bo šlo 88.722.078,50 EUR,
  • za druge rezerve iz dobička: 26.968.210,49 EUR in
  • za prenos v naslednje leto: 26.968.210,49 EUR.

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja delnic na dan 29. marca 2017. Ob objavi sklica skupščine se v izračunu upošteva število delnic na dan sklica skupščine.

C. R.