Krka: Kdo so lastniki in koliko je vredna delnica

Vir: pixabay.com

Vrednost Krkine delnice je letos za okrog 4 % višja kot lani, trenutno se tečaj giblje okrog 55 evrov. Delnica je na Ljubljanski borzi tudi najbolj prometna. Krka je v prvem polletju dobiček povečala za 31 %.

Skupina Krka je v prvem polletju 2017 dosegla prodajo v višini 655 milijonov evrov, kar je 8,5 % več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 91,7 milijona evrov čistega dobička oziroma 31 % več kot lani v tem obdobju. Iz dobička je v državni proračun plačala 19,1 milijona evrov davka.

Na dan 30. 6. 2017 je bilo v skupini Krka 10.842 zaposlenih, od tega 54 % v tujini. Dodatno je bilo v Krki še 1.346 zaposlenih prek različnih agencij.

Lastništvo Krke: delnice ima 51.714 domačih fizičnih oseb

V lasti domačih fizičnih oseb je 12.928.845 delnic, lastnikov je 51.714. To pomeni 39,4 odstotka vsega Krkinega lastništva. Ta delež se je od lani zmanjšal za 0,3 odstotne točke oziroma za 1.340 malih delničarjev. Hkrati s tem so se nekoliko zmanjšali tudi lastniški deleži investicijskih družb, skladov in drugih domačih pravnih oseb. Povečal pa se je delež mednarodnih vlagateljev (za 0,4 odstotne točke).

Gibanje vrednosti delnic: trenutno okrog 55 evrov za delnico

V prvem polletju leta 2017 je tečaj Krkine delnice pridobil 4 % vrednosti in je konec junija znašal 55 evrov.

Vrednosti delnice po posameznih obdobjih so bile doslej naslednje, v evrih:

  • 31. 12. 2012:   50,00
  • 31. 12. 2013:   60,00
  • 31. 12. 2014:   59,60
  • 31. 12. 2015:   65,20
  • 31. 12. 2016:   52,90
  • 30. 06. 2017:   55,00

Z delnico Krke se na slovenskem trgu vrednostnih papirjev (borzi) tudi največ trguje. Včeraj, na dan objave ugodnih poslovnih izidov za 1. polletje 2017, je bilo na Ljubljanski borzi s Krkino delnico sklenjenih za 1,39 milijona evrov prometa, zaključni tečaj delnice je bil 54,99 evra. Tečaj je tudi danes ostal nespremenjen.

Dividende za lani nakazali v teh dneh, 2,75 evra za delnico

V preteklih dneh je Krka tudi izplačala dividende za leto 2016. Za to je namenila 88,6 milijona evrov, bruto vrednost dividende po vsaki delnici je bila 2,75 evra in za 10 centov višja kot lani.

Izplačane dividende po letih, v evrih

za obdobje izplačilo  dividend v skupnem znesku, v evrih bruto dividenda na delnico, v evrih presečni dan datum začetka izplačila
sklep 23. skupščine 2016 88.644.468,00   2,750   19. 7. 2017 20. 7. 2017
sklep 22. skupščine 2015 85.932.525,20 2,650 12. 7. 2016 5. 8. 2016
sklep 21. skupščine 2014 81.407.692,50 2,500 25. 8. 2015 21. 9. 2015
sklep 19. skupščine 2013 68.866.240,80 2,100 8. 7. 2014 1. 9. 2014
sklep 18. skupščine 2012 53.139.476,46 1,610 9. 7. 2013 2. 9. 2013
sklep 17. skupščine 2011 49.938.285,00 1,500 11. 7. 2012 3. 9. 2012

Presečni dan pomeni, da so dividende izplačevali vsem tistim, ki so imeli v lasti delnice na ta dan (v letu 2017 je bilo to na dan 19. 7. 2017).

Deleži lastništva Krke na dan 30. 6. 2017

domače fizične osebe 39,4%
domače pravne osebe in skladi 7,8%
Slovenska državni holding 16,2%
Kapitalska družba in PPS 11,0%
lastne delnice 1,7%
mednarodni vlagatelji 23,9%

 

Sestava delničarjev, 30. junij 2017

30. junij 2017 31. december 2016
Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
Št.
delničarjev
Št.
delnic
Delež
v %
domače fizične osebe 51.714 12.928.845 39,4 53.054 13.011.813 39,7
domače pravne osebe in skladi 600 2.566.243 7,8 599 2.674.355 8,1
Slovenska državni holding 1 5.312.070 16,2 1 5.312.070 16,2
Kapitalska družba in PPS 5 3.598.179 11,0 5 3.598.179 11,0
lastne delnice 1 559.096 1,7 1 493.130 1,5
mednarodni vlagatelji 585 7.829.015 23,9 577 7.703.901 23,5
SKUPAJ 52.906 32.793.448 100,0 54.237 32.793.448 100,0

Največji delničarji, na dan 30. junij 2017

Delničar Kraj Država Št. delnic Delež v %
1 SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, D.D. LJUBLJANA Slovenija 5.312.070 16,20
2 KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. LJUBLJANA Slovenija 3.493.030 10,65
3 SPLITSKA BANKA, D.D. SPLIT Hrvaška 2.320.476 7,08
4 ADDIKO BANK D.D. ZAGREB Hrvaška 1.221.983 3,73
5 KDPW VARŠAVA Poljska 466.456 1,42
6 LUKA KOPER, D.D. KOPER-CAPODISTRIA Slovenija 433.970 1,32
7 CLEARSTREAM BANKING SA LUXEMBOURG Luxembourg 393.641 1,20
8 ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D. LJUBLJANA Slovenija 388.300 1,18
9 SMALLCAP WORLD FUND INC. IRVINE, CA

ZDA

335.262 1,02
10 THE BANK OF NEW YORK MELLON NEW YORK ZDA 234.362 0,71
SKUPAJ 14.599.550 44,52