Krka galopira, vrednost delnice tudi

Novomeška Krka, tovarna zdravil. (vir: arhiv)

Novomeška farmacevtska skupina Krka je v prvih devetih mesecih letos ustvarila 1,09 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 12 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 42 odstotkov na 171,9 milijona evrov. S tem je Krkaže skoraj dosegla celoten načrtovani dobiček za leto 2019.

Glede na dosedanje poslovanje bodo v Krki do konca leta presegli zastavljene načrte.

Matična družba Krka iz Novega mesta je prihodke od prodaje povečala za deset odstotkov na dobro milijardo evrov, čisti dobiček pa za 46 odstotkov na 174,8 milijona evrov, je razvidno iz poročila o poslovanju, danes objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Skupina Krka je letos za naložbe namenila 81,1 milijona evrov naložb, od tega 66,3 milijona evrov v obvladujoči družbi, to je Krki Novo mesto. Konec septembra je skupina zaposlovala 11.481 redno zaposlenih, skupaj z agencijskimi delavci pa 12.625 ljudi, 143 več kot konec leta 2018.

Izredni uspehi v poslovanju se odražajo tudi na trgu vrednostnih papirjev. Vrednost Krkine delnice na Ljubljanski borzi je bila včeraj pri 68,80 evra, danes dopoldne pa je že presegla 70 evrov, kakor je to razvidno iz podatkov za vlagatelje na Krkini spletni strani.

Vrednost delnice na zadnji trgovalni dan v letu 2018 (28. december) je bila 57,80 evra. To pomeni, da se je vrednost Krkine delnice v letošnjem letu povečala za dobrih 12 evrov oziroma za dobrih 21 odstotkov.

Takšno je trgovanje s Krkino delnico v zadnjih 3 mesecih:

Iz grafa je razvidna vrednost prometa v trgovanju s Krkinimi delnicami, krivulja pa kaže na rast cene delnice. Vir: Spletna stran Krke (https://www.krka.biz/sl/za-vlagatelje/trgovanje-z-delnico/graph/)

C. R.