Krka dosegla največjo prodajo v zgodovini

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto.

Skupina Krka je v prvem četrtletju 2018 prihodke povečala za 5, dobiček pa za 16 odstotkov. Tega je bilo skoraj 50 milijonov evrov. To je bil tudi najboljši rezultat v prvem tromesečju kadarkoli doslej v Krkini zgodovini. Vrednost delnice se je letos povečala za 5,7 odstotka, včeraj je bila vredna 59 evrov, promet na borzi pa se je po objavi poslovnih rezultatov zelo povečal.

V prvih treh mesecih so prodali za 338,3 milijona evrov izdelkov in storitev (5 % več kot lani). Količinska rast prodaje v skupini Krka je bila 10-odstotna.

Na trgih zunaj Slovenije so prodali za 316,5 milijona evrov oziroma 94 odstotkov celotne prodaje.

Skoraj tretjino prihodkov ustvarijo na trgih Vzhodne Evrope, sledijo Srednja Evropa, Zahodna Evropa, Jugovzhodna Evropa in čezmorski trgi. V Sloveniji so prodali 21,7 milijona evrov prodaje, kar predstavlja 6,4-odstotni delež skupne prodaje. Rast je bila 3-odstotna.

Krka je z 9,1-odstotnim tržnim deležem ohranila vodilno mesto med ponudniki zdravil na slovenskem trgu.

K prodaji so največji del prispevala zdravila na recept, ki jih na večini regijskih trgov prodajajo pod lastnimi blagovnimi znamkami. Z zdravili na recept dosežejo 82,5 odstotka vseh prihodkov. Ostalo so izdelki brez recepta in veterinarski izdelki. V skupne prihodke gredo tudi prihodki iz prodaje zdraviliško-turističnih storitev. Teh je bilo 8 milijonov evrov (6 odstotkov več kot leto pred tem).

Dobiček, davek in naložbe

Čisti dobiček skupine Krka v višini 49,4 milijona evrov je bil 16 odstotkov večji kot v enakem lanskem obdobju. Davka iz dobička iz tega je 7,7 milijona evrov, za kolikor bo bogatejša državna blagajna.

Za naložbe so namenili 19,3 milijona evrov, od tega 16,3 milijona evrov v novomeški Krki in 3 milijone v ostalih odvisnih družbah. Vlagali so predvsem v povečanje in posodobitev proizvodnih in razvojno-raziskovalnih zmogljivosti.

Tovarna na Kitajskem

Z dolgoletnim partnerjem na Kitajskem, družbo Menovo, je Krka v mestu Ningbo ustanovila novo skupno podjetje Ningbo Krka Menovo. Začetni osnovni kapital znaša 30 milijonov evrov in je namenjen financiranju razvoja, nakupu zemljišča in gradnji proizvodnih zmogljivosti. Nova družba je usmerjena v razvoj, proizvodnjo in trženje končnih izdelkov. V naslednjih dveh do treh letih pa je njihova prva naloga, da na Kitajskem registrirajo čim več Krkinih izdelkov, ki jih bodo pozneje tudi proizvajali.

Prve večje prodajne rezultate na Kitajskem pričakujejo v treh letih.

Zaposleni: 52 odstotkov v tujini in odvisnih družbah

Konec marca 2018 je bilo v skupini Krka 10.963 zaposlenih. V odvisnih družbah in predstavništvih v tujini je delalo 52 odstotka oziroma okoli 5.700 vseh zaposlenih.

Delničarji in vrednost delnice

Konec marca 2018 je imela Krka 51.324 delničarjev. V tem prevladujejo slovenski delničarji (fizične osebe), ki imajo v lasti več kot 39 odstotkov delnic. Tujci imajo 24 odstotkov delnic. V Krki navajajo, da je lastniška struktura stabilna in brez večjih sprememb.

Vrednost delnice, v evrih

3. 1. 2018 55,80
30. 4. 2018 57,80
23. 5. 2018 59,00

Vrednost delnice se je letos povečala za 3,20 evra oziroma 5,7 odstotka.

Trgovanje z delnico

Poslovne rezultate za 1. tromesečje 2018 je 22. maja obravnaval in potrdil Krkin nadzorni svet. Krka je te predstavila včeraj. Iz grafa o trgovanju z delnico pa je razvidno, da se je promet s Krkino delnico na Ljubljanski borzi po objavi podatkov o poslovanju zelo povečal.

Trgovanje s Krkino delnico na Ljubljanski borzi. (Vir: Krka, d. d.)

J. M.