Krka: Dividenda bo za 5,5 odstotka višja od lanske

Za dividende bodo namenili 92,9 milijona evrov, dividenda za delnico bo izplačana v višini 2,90 evra bruto, kar je 5,5-odstotna rast glede na lanski. Predlog mora potrditi še skupščina, ki bo predvidoma 5. julija 2018.

Novomeška Krka, d. d., je na spletni strani Ljubljanske borze objavila, da so člani nadzornega sveta in uprava na včerajšnji redni seji oblikovali predlog za višino dividende. Predlagajo, da se delničarjem Krke izplača dividenda v višini 2,90 evra bruto na delnico, kar predstavlja povečanje za 5,5 % v primerjavi z lanskoletno dividendo.

Nadzorni svet je na seji skupaj z upravo družbe pripravil tudi celoten predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2017. Tako bo skupščini delničarjev, ki bo v skladu s finančnim koledarjem Krke, d. d., Novo mesto predvidoma 5. 7. 2018, posredovan tudi predlog delitve bilančnega dobička.

Predlagajo, da se bilančni dobiček družbe Krka za leto 2017 v višini 169.230.538,48 evra uporabi:

  • za dividende: 2,90 EUR bruto na delnico (5,5 % rast) 92.900.670,60 evra,
  • za druge rezerve iz dobička: 38.164.933,94 evra,
  • za prenos v naslednje leto: 38.164.933,94 evra.

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na 11. 4. 2018. Ob objavi sklica skupščine pa se v izračunu upošteva število lastnih delnic na dan sklica skupščine.

C. R.