Kriminalisti opravljajo 22 hišnih preiskav

Fotografija je simbolična. (vir: policija.si)

Zaradi sumov zlorabe položaja danes skupno 85 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) in ljubljanskih, novomeških ter murskosoboških kriminalistov opravlja 22 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih. 

Preiskave se izvajajo na območjih policijskih uprav Novo mesto, Ljubljana in Murska Sobota.

V dopoldanskem času je bilo opravljenih 12 preiskav, trenutno poteka še 10 hišnih preiskav. Kaznivih dejanj je osumljenih skupno 9 fizičnih oseb. Nobeni osebi ni bila odvzeta prostost.

Preiskovalci NPU sumijo, da so – odgovorna oseba gospodarske družbe z območja Novega mesta s pomočjo 6 oseb, ki so sorodstveno ali poslovno povezane z njo – storile kaznivo dejanje Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in pomoč pri storitvi tega kaznivega dejanja.

V letih 2017 in 2018 so bile namreč prodane nepremičnine omenjene gospodarske družbe v skupni vrednosti 7,5 milijonov evrov drugi gospodarski družbi, ki jo prav tako obvladuje ista odgovorna oseba, pri čemer pa druga gospodarska družba ni bila niti finančno niti kreditno sposobna samostojno izvesti nakupa nepremičnin v takšnem znesku. Plačilo kupnine je bilo izvedeno preko večjega števila različnih finančnih transakcij.

Nadalje preiskovalci obravnavajo sum treh kaznivih dejanj Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti zoper pet fizičnih oseb. Sum se nanaša na oškodovanje gospodarske družbe za več kot 600.000 evrov s tem, ker je odgovorna oseba gospodarske družbe z območja Novega mesta ob pomoči 4 odgovornih oseb drugih gospodarskih družb v letih 2019 in 2020 preprodajala rabljena tovorna vozila in polpriklopnike po nižjih oz. višjih vrednostih od dejanske tržne vrednosti.

Ocenjena protipravna premoženjska korist, ki je nastala s storitvijo navedenih kaznivih dejanj, znaša več kot 8 milijonov evrov.

Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije. Za kaznivo dejanje Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osmih let.

M. D: