Komisija si škodo na terenu ogleduje danes

Neurje s točo, 8. junija 2018 po 16. uri. (foto: Občina Črnomelj)

Občina Semič je včeraj na svoji spletni strani objavila sporočilo za občane, ki so po neurju s točo, dne 8. 6. 2018, utrpeli škodo na kmetijskih kulturah. Zapisali so, da bo Uprava RS za zaščito in reševanje na podlagi podatkov Občinske komisije za ocenjevanje škode po naravnih nesrečah (Komisija si bo škodo na terenu ogledala danes, 12. 6. 2018), izdelala predhodno oceno škode.

Ta bo posredovana v obravnavo Vladi RS, ki se bo na osnovi tega odločila o izdaji sklepa o začetku ocenjevanju škode. V kolikor bo sklep sprejet, bo lahko stekel postopek zbiranja vlog oškodovancev, o čemer bodo krajane obvestili prek občinske spletne strani in sredstev javnega obveščanja. Takrat bodo dostopni tudi obrazci za prijavo škode.

Občane pozivajo, naj povzročeno škodo natančno dokumentirajo (fotografirajo …) za namen kasnejšega uveljavljanja pravic.

V skladu s 45. členom Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode bodo do odškodnine na podlagi morebitnega sklepa Vlade RS upravičeni le tisti oškodovanci, ki imajo škodo na kmetijskih kulturah večjo kot 30 % ter, če skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč dosega ali presega 1 ha primerljivih kmetijskih površin.

Obvestilo Semič: http://www.semic.si/

V Črnomlju bo zasedal občinski svet

Tudi v občini Črnomelj so na spletni strani objavili krajše obvestilo. Krajane podobno kot v Semiču obveščajo, “da Uprava RS za zaščito in reševanje v teh dneh izdeluje predhodno oceno škode, kar bo posredovano v obravnavo Vladi RS”.

Pri tem pričakujejo, da bo sprejet sklep o začetku ocenjevanja škode na prizadetih območjih občine, nakar bo lahko stekel postopek zbiranja vlog oškodovancev, o čemer bodo občane obvestili prek občinske spletne strani in sredstev javnega obveščanja. Takrat bodo obrazci vlog dosegljivi tudi na spletni strani občine.

Tudi v Črnomlju občane pozivajo, da vso povzročeno škodo in njeno odpravo natančno dokumentirajo (fotografirajo, popišejo …) za namen kasnejšega uveljavljanja pravic.

Obvestilo Črnomelj: -obvestilo-za-javnost-skoda-po-neurju

Črnomaljski občinski svetniki pa se bodo danes ob 18. uri zbrali na izredni seji, kjer bodo obravnavali Informacijo o posledicah neurja s točo, ki je prizadelo občino Črnomelj v petek, 8. junija 2018. Gradivo bo dano na seji.

C. R.