Kolpa: Sedmerica obvladuje deset podjetij

Kolpa v Rosalnicah pri Metliki.

S 1. januarjem 2020 je vodenje metliške Kolpe Holding, krovnega podjetja v Skupini Kolpa, prevzel Novomeščan Borut Šterbenc, lastniki so mu dodelili štiriletni mandat. Šterbenc je bil doslej namestnik Mirjana Kulovca in finančni direktor Kolpe. Po priimku in kraju bivanja sodeč predvidevamo, da je v sorodu z Ireno Šterbenc, eno od sedmih lastnic Kolpe in tudi predsednico nadzornega sveta Kolpe, d. d.

Kulovec, doma iz Vavte vasi pri Novem mestu, ki je novembra 2019 dopolnil 63 let starosti, se je, kot kaže, s 1. januarjem 2020 upokojil.

To sicer ne pomeni, da v Kolpi ne bo več navzoč. Lastniki so namreč v začetku decembra 2019 sprejeli sklep o ustanovitvi posebnega svetovalnega odbora, ki mu bo predsedoval prav Kulovec, člani pa so, predvidevamo, ostali lastniki.

Kolpa v lasti 7 posameznikov

Kolpo v celoti obvladuje skupina posameznikov v sestavi: Mirjan Kulovec (20,5-odstotni lastnik), Branko Faleskini iz Vavte vasi pri Novem mestu (16,80-odstotni lastnik), Irena Šterbenc iz Novega mesta (15-odstotna lastnica), Jože Kastelic iz Novega mesta (14,7-odstotni lastnik), Jože Kostelec iz Čuril (11,4-odstotni lastnik), Tomaž Drenik iz Novega mesta (11,1-odstotni lastnik) in Branko Brajkovič iz Metlike (10,50-odstotni lastnik).

Vsi so približno enakih let. Najstarejši je Faleskini (letnik 1949) in najmlajši Drenik (letnik 1966), kar pet jih je iz Novega mesta ali okolice.

Kulovec, Faleskini, Šterbenčeva, Kastelic, Kostelec, Drenik in Brajkovič so lastniki podjetja Kolpa Holding, upravljanje z družbami. Podjetje na naslovu Rosalnice 5 (kjer deluje tudi Kolpa, d. d.) so očitno za potrebe menedžerskega prevzema Kolpe in njenih družb ustanovili (oziroma kupili, pred tem je bilo to podjetje Maplok, registrirano v Ljubljani) aprila 2002, to je v času, ko je slovensko vlado vodil Anton Rop (takrat LDS, nato SD).

Večinski paket delnic Kolpe, d. d., so nato v Kolpo Holding združili v letu 2004, kar pomeni, da je sedmerica takrat tudi sprožila postopek prevzemanja Kolpe, d. d., z vsemi njenimi odvisnimi družbami.

V letu 2004 so imeli bančni račun odprt pri državni Novi Ljubljanski banki (NLB), v letu 2017 pa so tega zaprli in odprli nova računa, v NKBM in Abanki (obe sta bili državni, zdaj pa v lasti ali na poti v lastništvo ameriškega sklada Apollo).

Denarni vložki sedmerice v Kolpo Holding: Skupno milijon evrov

Iz poslovnega registra je razvidno, da znaša osnovni kapital družbe Kolpa Holding dober milijon evrov (1.043.232 evrov), sedem družbenikov pa je tega vplačalo v gotovini, in sicer: Kulovec največ (213.862 evrov), najmanj pa Brajkovič (109.539 evrov). Na podlagi teh vplačil so nato navedeni lastniški deleži podjetja, kot smo jih navedli prej.

Lastniki Kolpe Holding imajo po pogodbi o zastavi na teh deležih od 3. julija 2015 vpisano zastavno pravico za terjatev v višini 10 milijonov evrov. Kot kaže so Kulovec, Faleskini, Šterbenčeva, Kastelic, Kostelec, Drenik in Brajkovič zastavili svoje lastniške deleže za posojilo. Če pogledamo razmerje, so njihovi skupni deleži vredni 1 milijon evrov, skupno so dolžni 10 milijonov evrov, razmerje je 1 proti 10.

V Kolpi Holding trije zaposleni s plačami po 7.346 evrov

Kolpa Holding, v kateri so vsa leta le trije zaposleni, je imela v letu 2018 (to so zadnje bilance) 691.434 evrov prihodkov in 160.556 evrov čistega dobička. Poslovanje Kolpe Holding je razvidno iz spletne baze Gvin.com. Razvidno je, da so imeli ob koncu leta 2018 za 7 milijonov evrov finančnih obveznosti (posojil), prihodki podjetja pa se z leti ne spreminjajo bistveno (od 691 do 705 tisoč evrov), od tega nekaj manj kot 40 odstotkov namenijo za plače treh zaposlenih, ki so lani prejeli povprečno po 7.346 evrov bruto plače mesečno. Za obresti so v letu 2018 plačali 61.508 evrov. Stroški za obresti se z leti znižujejo, v letu 2015 so za to plačali 172.452 evrov, nato 138.619 evrov in lani 51.608 evrov.

Vendar stroški financiranja 7 lastnikom ne povzroča skrbi, saj vse to posredno plačujejo podjetja iz Skupine Kolpa, ki jih imajo prek krovne družbe Kolpa Holding v lasti.

Skupina Kolpa je imela v letu 2018 skupno 50,2 milijona evrov prihodkov, 642 zaposlenih (od tega 419 v Kolpi, d. d.), 16,7 milijona evrov kapitala in skoraj 1,3 milijona evrov dobička. Ob koncu leta 2018 so imeli 24,6 milijona evrov obveznosti (dolgov, kar je bila skoraj polovica vseh prihodkov), od tega 14,8 milijona evrov prejetih posojil, zavarovanih s hipotekami. Nadalje so imeli 8,5 milijona evrov danih poroštev. V letu 2018 so samo za obresti po posojilih plačali 276.300 evrov, leto pred tem 362.555 evrov.

Po navedbah medijev naj bi Šterbenc prevzel tudi direktorovanje tudi v Kolpi, d. d., vendar tega iz evidenc Ajpesa še ni razvidno. Zaenkrat je kot direktor še vedno vpisan Kulovec. Sprememba se naj bi zgodila sredi januarja, spremenili naj bi tudi obliko gospodarske družbe, iz d. d. v d. o. o.

Skupino Kolpa Holding sestavljajo obvladujoča družba Kolpa Holding d. o. o. in 10 neposredno in posredno povezanih družb, ki so:

1. Odvisne družbe v neposrednem lastništvu Kolpe Holding: Kolpa, d. d., Metlika, Kolpa-Invest Ljubljana, Kolpa Zrenjanin, Invest Zadar (v stečaju)

2. Odvisne družbe v posrednem lastništvu preko družbe Kolpa, d. d.: Polira Radatoviči, Kera-Kor Radatoviči, Kolpa Zeta Kotor (Črna Gora), SLO SAN Rusija, Kolpa San KFT Madžarska in Kerrock Deutschland Gmbh Nemčija.

Vir: Poslovno poročilo Skupine Kolpa za leto 2018, Ajpes

Menedžerski prevzem Kolpe je očitno uspel in skupina prevzemnikov se počasi lahko premakne med nadzornike, vodenje pa v večji meri lahko prepusti svojim naslednikom.

Kolpa je šla v tem času čez precej pasti in čeri. Dejstvo pa je, da sedmerici prevzem ne bi uspel brez izdatne podpore vsakokratne vladajoče politike iz vrst levih strank in bank v državni lasti. Pri tem se je (politično) izpostavljal predvsem Mirjan Kulovec, ostali so bili večinoma v ozadju.

Lastništvo krovne družbe Kolpa Holding, ki nadalje obvladuje celotno skupino Kolpa.

(vir: Gvin.com)

J. M.