Koliko občinskih uradnikov je v posamezni občini?

(vir: MD)

V Šentjerneju je en občinski uradnik za 575 občanov in v Dolenjskih Toplicah en uradnik za 262 občanov. V Kostelu je glede na plačano število delovnih ur kar 15 občinskih uradnikov oziroma en na 42,6 prebivalca.

V 21 občinah jugovzhodne Slovenije je 142.672 prebivalcev. Pri tem je v občinskih upravah skoraj 370 zaposlenih. Povprečno je en zaposleni občinski uradnik za 385,6 prebivalca. Ali drugače, na 1 prebivalca pride povprečno po 0,0026 osebe v občinski upravi.

Številčno je največ občinarjev v največjih občinah. Mestna občina Novo mesto ima tako kar 93 zaposlenih oseb, ki oskrbujejo potrebe 36.480 občanov. Le 2 zaposlena pa ima Osilnica, ki je tudi daleč najmanjša občina v regiji, saj ima vsega 370 prebivalcev. En zaposleni v osilniški občinski upravi tako oskrbuje 185 prebivalcev.

Povsem nerazumljivo pa je, da Občina Kostel, ki ima le 639 prebivalcev, v občinski upravi plačuje vrednost opravljenih del za 15 zaposlenih. Podatki so vzeti iz zadnje objavljenega poročila Ministrstva RS za javno upravo, število zaposlenih je izračunano na podlagi plačanih delovnih ur.

Število zaposlenih v občinskih upravah, po posamezni občini

To so zadnje objavljeni podatki Ministrstva za javno upravo za februar 2017, izračuni so na podlagi opravljenih oziroma plačanih delovnih ur zaposlenih na občini.

Le v Šentjerneju in Trebnjem 1 uradnik za več kot 500 občanov in občank

Podatki v grafu pa nam ne povedo vsega. Zato smo preverili, koliko prebivalcev v posamezni občini oskrbuje en občinski uradnik. Ugotovili smo, da so daleč najučinkovitejši v občinah Šentjernej in Trebnje, kjer je na vsakega občinskega uradnika več kot 500 občanov in občank.

Daleč najslabše pa je stanje v Kostelu, kjer je vsega 639 prebivalcev in kar 15 občinskih uradnikov (šteto po plačanih delovnih urah). To pomeni, da je vsak uradnik zadolžen za vsega 42,6 občana. V Osilnici, ki je na predzadnjem mestu, je vsak občinski uradnik zadolžen za 185 občanov in v Dolenjskih Toplicah, kjer so na 18. mestu, 262 občanov (v Šentjerneju, kjer je stanje najboljše, je ta kazalnik 575).

En občinski uradnik oskrbuje naslednje število občanov:

Občina                  Število občanov na 1 občinskega uradnika

 1. Šentjernej               575,16
 2. Trebnje                   509,75
 3. Šentrupert              470,48
 4. Metlika                   469,32
 5. Semič                    468,76
 6. Žužemberk             458,70
 7. Črnomelj                422,28
 8. Mirna Peč               418,85
 9. Sodražica               396,91
 10. Novo mesto            391,66
 11. Kočevje                  383,77
 12. Ribnica                   380,40
 13. Straža                    376,10
 14. Mirna                     332,37
 15. Loški Potok             309,16
 16. Mokronog-Trebelno 303,20
 17. Šmarješke Toplice   291,70
 18. Škocjan                  286,81
 19. Dolenjske Toplice    262,46
 20. Osilnica                  185,00
 21. Kostel                      42,60

Vir: Statistični urad RS, Ministrstvo RS za javno upravo in drugo.

T. H.