Prosili ste za objavo podatkov, koliko denarja so dolenjske in belokranjske občine doslej nakazale Združenjem borcev za vrednote NOB. Preverili smo in ugotovili, da so občine na našem območju posameznim območnim združenjem (Novo mesto, Trebnje, Kočevje, Črnomelj, Metlika, Semič in Ribnica) skupno nakazale 347.871,53 evra. Edina občina, ki za ta namen ni nakazala nobenega denarja, je Občina Škocjan.

Največje zneske so nakazale naslednje občine:

 1. Mestna občina Novo mesto    74.940,73 evra
 2. Občina Trebnje                       56.749,75 evra
 3. Občina Mokronog-Trebelno     33.151,48 evra
 4. Občina Straža                        26.163,26 evra
 5. Občina Kočevje                      24.482,21 evra
 6. Občina Črnomelj                    23.213,51 evra
 7. Občina Dolenjske Toplice        18.711,75 evra
 8. Občina Semič                         17.743,52 evra
 9. Občina Ribnica                        16.276,68 evra
 10. Občina Žužemberk                 11.955,72 evra
 11. Občina Šentjernej                  10.902,42 evra
 12. Občina Sodražica                    8.539,26 evra
 13. Občina Mirna                           6.852,49 evra
 14. Občina Šentrupert                   6.833,50 evra
 15. Občina Osilnica                        3.262,00 evra
 16. Občina Šmarješke Toplice        2.673,00 evra
 17. Občina Mirna Peč                     2.003,36 evra
 18. Občina Kostel                          1.550,00 evra
 19. Občina Loški Potok                  1.057,00 evra
 20. Občina Metlika                            809,89 evra
 21. Občina Škocjan                               0,00 evra

 

Koliko je vsak prebivalec namenil za združenja NOB

Izračunali smo tudi, koliko denarja je katera občina namenila glede na število prebivalcev. Koliko je za to prispeval vsak prebivalec v občini. Največ po posameznem prebivalcu je nakazala Občina Mokronog – Trebelno (10,93 evra), sledijo: Osilnica (8,81 evra), Šentrupert (8,03 evra), Straža (6,82 evra), Dolenjske Toplice (5,48 evra), Semič (4,67 evra) in Trebnje (4,56 evra). Zneski po prebivalcu so vidni iz naslednjega grafa.

Nakazana sredstva, povprečno na prebivalca

Koliko davkoplačevalskega denarja so prejela posamezna območna združenja?

Ko smo že to preverjali, pa smo preverili še podatke, koliko denarja so prejela območna Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (NOB), ki delujejo na našem območju.

 1. Združenje borcev za vrednote NOB Novo mesto: 160.752,46 evra
 2. Združenje borcev za vrednote NOB Trebnje:         106.230,64 evra
 3. Združenje borcev za vrednote NOB Kočevje:          44.860,22 evra
 4. Združenje borcev za vrednote NOB Ribnica:            25.315,85 evra
 5. Združenje borcev za vrednote NOB Črnomelj:        23.287,09 evra
 6. Združenje borcev za vrednote NOB Semič:             17.893,52 evra
 7. Združenje borcev za vrednote NOB Metlika:             1.972,97 evra

                                          SKUPAJ:                   380.312,75 evra

Razlika med skupnimi prejemki vseh združenj in izplačili občin je 32.441,22 evra. To pomeni, da so združenjem davkoplačevalski denar nakazovali tudi drugi proračunski porabniki. V nekaterih primerih so bile to krajevne skupnosti (primer Črnomelj, Novo mesto, Metlika, Mirna, Mokronog in morda še kdo), vsaj v enem primeru, tj. združenju Kočevje, pa je 14.899,01 evra nakazal Državni zbor RS. Nekaterim so denar nakazale tudi druge občine, ki niso na našem območju in jih nismo upoštevali.

Tabela: Podatki po občinah: v prvi koloni je število prebivalcev, v drugi znesek v evrih, v tretji pa je preračun na posameznega prebivalca, v evrih, in za posamezno občino

Občina     Štev. preb.  Zneski, v evrih   Znesek/preb.
Črnomelj 14.400  23.213,51   1,61
Dolenjske Toplice   3.412  18.711,75   5,48
Kočevje 15.965  24.482,21   1,53
Kostel     639    1.550,00   2,42
Loški Potok  1.855    1.057,00   0,56
Metlika  8.354       809,89   0,10
Mirna  2.526    6.852,49   2,71
Mirna Peč  2.932    2.003,36   0,68
Mokronog – Trebelno  3.032  33.151,48 10,93
Novo mesto 36.480  74.940,73   2,05
Osilnica      370    3.262,00   8,81
Ribnica   9.396  16.276,68   1,73
Semič   3.797  17.743,52   4,67
Sodražica   2.183    8.539,26   3,91
Straža   3.837  26.163,26   6,82
Šentjernej   7.017  10.902,42   1,55
Šentrupert   2.917    6.833,50   8,03
Škocjan   3.241          0,00   0,00
Šmarješke Toplice   3.294    2.673,00   1,11
Trebnje 12.438  56.749,75  4,56
Žužemberk   4.587  11.955,72  2,61

 

Nekateri ste želeli tudi objavo podatkov, koliko denarja občine in ustanove v njeni lasti dodatno namenijo za različne proslave, ki jih pripravljajo združenja, in podobne druge dogodke, vendar bi bila to že preobsežna raziskava, predvsem pa je vprašanje, ali posamezne občinske ustanove sploh vodijo tako natančno razdelane evidence. Poudarjamo, da gre v vseh primerih za davkoplačevalski denar, za obdobje od 2003 do zdaj. Podatki so vzeti iz baze Erar.

Vir: Statistični urad RS in Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) – Erar.

C. R.