Kočevski Marumi mora zmanjšati hrup in izvesti meritve emisij v zrak

Naselje Trata, podjetje Marumi group international (Kočevje, vir: Google Maps)

Meritve hrupa v proizvodnji podjetja Marumi Group International v kočevski Trati so pokazale prekomerne vrednosti, zato je inšpektorat družbi naložil sprejetje ustreznih ukrepov. Podjetje mora izvesti tudi meritev izpustov emisij v zrak. 

Prebivalce naselja Trate v Kočevju že dlje časa motita hrup in prah, ki prihajata iz bližnjega obrata za izdelavo lesnih peletov podjetja Marumi v industrijski coni Lik.

Zato so podali že več prijav na inšpektorat za okolje, izvajajo tudi pritisk na občino, naj nekaj ukrene. A se do zdaj, kot je za STA povedala predstavnica civilne iniciative Borci za Trato Karmen Arko, ni spremenilo veliko.

Inšpektorat za okolje je februarja podjetju naložil, da mora v 45 dneh od vročitve odločbe izvesti zakonsko določene prve meritve hrupa v okolju za napravo za proizvodnjo peletov in za skladišče za lesno biomaso. Podjetje je meritve izvedlo, te pa so pokazale, da hrup presega mejne vrednosti v večernem in nočnem času, ne pa tudi v dnevnem.

Meritev hrupa v naselju Trate, vrednost pokaže močno preseganje priporočljivega.

Inšpektorat je zato podjetju naložil ukrepe, s katerimi mora zmanjšati hrup na še dovoljeno mejo, kar mora narediti do 28. julija. Nato mora podjetje v 30 dneh naročiti nove meritve, ki bodo pokazale uspešnost izvedenih ukrepov.

Maja je inšpektorat podjetju tudi naložil, da mora do 3. septembra izvesti zakonsko določene prve meritve izpustov emisij, in sicer na treh izpustih odpadnih plinov iz ventilatorjev ob sušilnici materiala in izpustu iz ciklona na začetku proizvodne linije peletov. Iz slednjega naj bi v zrak prihajalo največ prahu, ki nastaja ob mletju hlodov za pelete.

Eden od dveh lastnikov in direktorjev podjetja Marko Kos (drugi lastnik in direktor je nekdanji šentrupertski župan Rupert Gole, sicer prijatelj odhajajočega kočevskega župana) je za STA zagotovil, da bo podjetje vse ukrepe, ki jim jih je naložil inšpektorat, izvedlo v za to določenem roku. Nekaj ukrepov za zmanjšanje hrupa naj bi že izvedli in se tako približali zakonsko določeni meji. Kos zato verjame, da se bodo do konca julija, ko poteče rok, z jakostjo hrupa spustili pod za to določeno mejo.

Nekateri v civilni iniciativi pa medtem ne verjamejo, da bo kdaj zares bolje. Po besedah Karmen Arko nekateri že razmišljajo, da bi hiše, te so od obrata oddaljene nekaj več kot 100 metrov, prodali in se preselili drugam. O tem razmišlja tudi sama. Jezna je na občino, ker je pri prostorskem načrtovanju dovolila, da se industrijska cona preveč približa strnjenemu naselju.

K. R.