Kočevje: Znane nekatere podrobnosti novega vrtca

Novi 16-oddelčni kočevski vrtec bo stal na mestu zdajšnje enote Čebelica, ob Ljubljanski cesti (vir: Google Street View)

Agencija RS za okolje (Arso) je prejšnji teden izdala sklep, da občini Kočevje, kot nosilki izgradnje novega vrtca v Kočevju, za projekt ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Iz obrazložitve sklepa (arso) pa so razvidne tudi podrobnosti novogradnje.

Vrtec, enota Čebelica, Kočevje.

Občina načrtuje izgradnjo 16-oddelčnega vrtca ob Ljubljanski cesti v Kočevju. Novi vrtec je predviden na mestu obstoječega vrtca enote Čebelica, ki bo v sklopu projekta delno porušen.

Novi vrtec bo imel pritličje in eno nadstropje (P+1). Najvišja višina objekta bo 8,7 metra, bruto tlorisna površina objekta bo znašala 3079,5 kvadratnega metra.

Oblikovno bodo objekt sestavljali kvadri, ki se bodo na eno stran odpirali v pokrite terase oziroma balkone v nadstropju. Osnovni modul bo predstavljal dve igralnici, ki bosta povezani prek sanitarij, omogočena bo možnost odpiranja predelne desne stene med njima.

V pritličju bodo vhodni prostor s servisi, glavni večnamenski skupni prostor, skupni prostori za osebje, kuhinja in tehnični prostori. Možen bo dostop do otroške medetaže. Veliki večnamenski prostor pritličja bo odprt proti obema atrijema in deloma proti severovzhodu.

V severnem delu bo urejenih 33 parkirnih mest, dostop bo iz Ljubljanske ceste.

Gradbena dela bodo trajala približno 12 mesecev, gradnja bo potekala v treh fazah. Najdlje bo trajala prva faza (9 mesecev), v kateri bodo izvedli gradnjo nove stavbe vrtca v celoti z neposredno zunanjo ureditvijo in dostopno cesto ter parkirišče vrtca. Zgrajen bo tudi podzemni rezervoar za požarno vodo, zemljišče bo tudi komunalno opremljeno.

V prvi fazi bo začasno prestavljeno obstoječe zunanje igrišče vrtca na prostor med stavbo občine in obstoječe stare zgradbe vrtca.

Po zaključku prve faze bo nova stavba pripravljena na vselitev. V drugi fazi bodo porušili obstoječi prizidek vrtca. V tretji fazi bodo uredili okolico in zgradili zunanje igrišče.

Novi vrtec bo stal znotraj strnjenega naselja. Severovzhodno od lokacije je nakupovalni center s parkirišči. Na jugovzhodni strani lokacije stoji industrijski objekt tiskarne. Na južni strani je najstarejši del vrtca Kočevje, ki se bo ohranil in prenovil za potrebe uprave. Severno od območja gradnje se nahaja obstoječa občinska upravna zgradba. Vodotok Rinža je od območja oddaljen približno 370 metrov jugovzhodno.

Najbližji stanovanjski objekt je na naslovu Ljubljanska cesta 22, oddaljen je okoli 40 metrov od novega vrtca.

Občina Kočevje je vlogo za izdajo sklepa s področja varstva okolja na Arso poslala 12. junija 2019. Vlogo je nato še trikrat dopolnila, in sicer 11. novembra 2019, 30. januarja 2020 in 17. julija 2020. Občina bo zdaj lahko nadaljevala s postopki pridobivanja dovoljenj in javnih naročil, katerim bo sledila gradnja.

Za občino je znano, da se je pred časom odločila za izvedbo javno-zasebnega partnerstva pri izgradnji, s podeljeno koncesijo za 15 let.

Javno naročilo za projektiranje, izgadnjo, vzdrževanje in upravljanje vrtca v okviru javno-zasebnega partnerstva je občina objavila že 14. maja 2018.

Prispela je ena prijava, prijavilo se je podjetje Esotech iz Velenja. Občina prijavitelja ni sprejela, prijavo so ocenili kot nedopustno, saj Esotech ni izkazal izpolnjevanja pomembnega pogoja. To pa je, da je v zadnjih 7 letih izvedel najmanj 2 referenci v skupni vrednosti najmanj 6 milijonov evrov za izuvedbo enakovrednih del. Povedano drugače, Esotech ni dokazal, da je usposobljen za tovrstno naročilo.

Občina je odločitev o zavrnitvi Esotechove nato dokončno objavila 13. marca 2019. Nato pa je sama začela s pridobivanjem dokumentacije.

Esotech je sicer v lasti znane velenjske SD-jeve družine Škoberne, v tistem obdobju so na podoben način želeli graditi tudi vrtec v Občini Črnomelj.

Tovrstna gradnja je z vidika občine izredno draga. V Črnomlju so se namere z novimi volitvami leta 2018 spremenile. Občina bo vrtec zgradila sama, cena bo bistevno nižja.

Kako bodo vrtec gradili v Kočevju, zaenkrat ni znano oziroma tega zaenkrat nismo raziskovali.

Lokacija novega kočevskega vrtca (na mestu zdajšnje enote Čebelica).

J. M.