Kočevje: V Melaminu vzpostavili okoli petino nekdanje proizvodnje

Melamin, Kočevje(vir: arhiv)

V kočevskem Melaminu so od maja, ko ga je prizadela huda industrijska nesreča, do danes vzpostavili okoli petino nekdanje proizvodnje. Hkrati teče intenzivno iskanje nove možne lokacije, kamor bi preselili najnevarnejši del proizvodnje, je za STA povedal vodja komisije, ki nadzira sanacijo, Antun Gašparac.

Gašparac, sicer poveljnik kočevske civilne iniciative, da so v Melaminu do zdaj odstranili več kot 99 odstotkov poškodovane opreme ter da so z mesta nesreče odstranjene vse nevarne in vnetljive snovi.

Znova je urejeno odvajanje meteornih vod in fekalij.

V podjetju so do zdaj vzpostavili manjši del proizvodnje, okoli petino. “Trenutno obratujejo kotlovnica na biomaso, obutvena in lesna industrija ter okoli pet odstotkov kemijske industrije,” je povzel stanje. V načrtu je, da septembra zaženejo še dodaten del proizvodnje in tako tovarno “pripeljejo do točke, da bi lahko preživela na trgu”.

Iskanje nove lokacije

Že vse od začetka sanacije v podjetju in občini sicer tečejo tudi razmišljanja, da bi del proizvodnje preselili drugam, izven mesta, za kar iščejo primerno lokacijo. V ta namen je po besedah Gašparaca trenutno v izdelavi študija variant za več lokacij. Hkrati pripravljajo idejno zasnovo tovarne, ki bi bila umeščena na novo lokacijo. “Pri tem bi na obstoječi lokaciji verjetno ostali uprava, laboratoriji in komerciala, proizvodnja, povezana z nevarnimi snovmi, pa bi bila preseljena na novo lokacijo,” pravi.

Kot najbolj primerna se je do zdaj neuradno omenjala lokacija ob železniški progi med Lipovcem v občini Ribnica in Gornjimi Ložinami v občini Kočevje, a je o primernosti oz. neprimernosti posamezne lokacije po besedah Gašparaca še prezgodaj govoriti. Šele študija variant bo presojala, katera od lokacij je najprimernejša, lahko pa bodo tudi vse ocenjene kot neprimerne, pravi.

Poleg omenjene lokacije se kot možne omenjajo še Mala Gora, Kočevska reka blizu podjetja Snežnik in kočevska industrijska cona za podjetjem Yaskawa.

Komisija, ki jo sestavljajo predstavniki javnosti, občinske uprave, občinskega sveta in Melamina, je bila ustanovljena kmalu po nesreči, v torek se je sestala tretjič, naslednjič se bo sestala čez približno mesec dni.

Do eksplozije in požara v Melaminu je prišlo 12. maja, nesreča pa je terjala sedem smrtnih žrtev in v podjetju povzročila veliko materialno škode.

K. R.