Kočevje: V Melaminu nadgrajujejo varnostne sisteme in izvajajo rekonstrukcijo podjetja

Eksplozija in požar v Kemični tovarni Melamin v Kočevju, 12. maj 2022 (vir: arhiv)

V Melaminu nadaljujejo z rekonstrukcijo podjetja, pri čemer posebno pozornost namenjajo nadgrajevanju varnostnih sistemov najsodobnejšimi tehnologijami in uvajajo dodatne organizacijske ukrepe pri sprejemu surovin. Prizadevajo si tudi za vnovično vzpostavitev večine proizvodnih kapacitet, ki naj bi jih postopno zagnali do konca 2023.

Ob tem podjetje išče možnosti za proizvodnjo novih proizvodov, ki ne vključujejo rabe nevarnih snovi, so sporočili iz podjetja.

Navajajo, da v Melaminu rekonstrukcija poškodovanih delov tovarne še naprej poteka po predvideni časovnici. Ta obsega tako rekonstrukcije jeklenih konstrukcij, strojno-tehnoloških ter električnih inštalacij kot tudi gradbeno-vzdrževalna dela pri popravilu poškodovanih fasad objektov, zamenjavi poškodovanega stavbnega pohištva ter nadgradnji podzemnega telekomunikacijskega optičnega omrežja.

Protipožarni sistemi po najnovejših standardih

Na obstoječi lokaciji so v letu 2023 predvidene dograditve in izboljšave protipožarnih sistemov, ki so sicer že pred izrednim dogodkom dosegali varnostne standarde. Zdaj bodo v Melaminu implementirali najboljšo razpoložljivo tehnologijo. Izboljšave bodo obsegale izgradnjo dodatnega bazena za požarno vodo, dodatnega bazena za gasilno vodo, sprinkler ventilske postaje ter izboljšave na intervencijskih poteh.

Dodatni organizacijski ukrepi pri sprejemu surovin

Premik glavnega vhoda za tovorna vozila s sprejemnico bo prinesel nov način sprejema surovin. Ukrep je postopkovno že v veljavi, saj se je podjetje za premik glavnega vhoda za tovorna vozila v proizvodni del tovarne odločilo že leta 2020. Takrat je bil zaradi izgradnje novih javnih kolesarskih poti na Roški in Tomšičevi ter rekonstrukcije državne Roške ceste zgrajen nov cestni tovorni priključek za Melamin. Navajajo, da je podjetje z izvajanjem investicije pričelo v letu 2021, predviden rok za dokončanje pa je septembra 2023. Trenutno se pri tej investiciji zaključujejo gradbena dela ter izkop za podzemno meteorno kanalizacijo za padavinsko vodo.

Nova sprejemnica bo po navedbah Melamina pomenila varnejši način sprejema surovin ter preverjanja kamionov z referenčnimi številkami.

Nadaljevanje vzpostavljanja proizvodnje

V Melaminu, kjer proizvodnja poteka v treh različnih programskih enotah, poleg kemične, tudi v obutveni in lesni industriji. Trenutno obratuje 50 % proizvodnje v enoti kemične industrije in 100 % proizvodnje v enotah lesne in obutvene industrije, zato moči usmerjajo v varen in postopen vnovičen zagon preostalih proizvodnih zmogljivosti. Do konca marca je predvideno povečanje obsega proizvodnje v enoti kemična industrija na 60 % zmogljivosti.

Proizvodnje, ki za svoje delovanje uporablja epiklorhidrin, na obstoječi lokaciji ne bodo več zagnali.

Zaradi zmanjšanja proizvodnje, ki je posledica omenjene odločitve, podjetje išče možnosti razvoja in proizvodnje novih proizvodov, ki ne vključujejo rabe nevarnih snovi. Slednji zahtevajo novo tehnologijo, ki pa je še v razvoju. Melamin pri izvajanju rekonstrukcije sledi novim znanjem, novostim na tehničnem področju in BAT tehnologijam (Best Available Technology) na posameznih področjih z namenom doseči večjo varnost, učinkovitost oziroma optimizacijo procesov ter večjo energetsko učinkovitost.  

Melamin javnost o poteku sanacije in rekonstrukcije podjetja obvešča tudi prek svoje spletne strani spletni strani in Facebook profilu.

K. R.