Kočevje: V eni od najbolj zadolženih občin si zatiskajo oči

Kočevje, mesto (vir: kraji.eu)

Na preteklih lokalnih volitvah je v Občini Kočevje slavila lista Moja Kočevska, ki ima v Občinskem svetu tudi ugodno večino. Za letošnje lokalne volitve na Kočevskem bi tako lahko zapisali, da med opozicijskimi, bodisi levimi ali desnimi političnimi strankami, ni pravih programskih razlik.

 

Stranke opozicije v svojih programskih izhodiščih navajajo prioritete kot so ureditev zdravstva na primarni ravni, dvig nivoja varnosti v Kočevju, ureditev romske problematike, ureditev dvosmernega prometa v centru mesta, gradnja stanovanj za mlade družine, gospodarski razvoj občine skozi formiranje nove industrijske cone, selitev dela proizvodnje družbe Melamin v novo industrijsko cono.

Izstopata dve zanimivosti. Prva zanimivost so programska izhodišča Moja Kočevska, ki zaznava težave na področju zdravstva, romske problematike, neustrezne stanovanjske politike (v novo stanovanjsko sosesko je vselila romske družine), ki so, priznali ali ne, negativna dediščina zadnjih treh mandatov (12 let) svetniške skupine Moja Kočevska kot aktualnega župana Prebiliča. Druga, morda najbolj pereča zanimivost pa je, da nobena od strank, noben od kandidatov za župana, ne upa izpostaviti enormno visoke stopnje zadolženosti Občine Kočevje. Ta po javno dostopnih podatkih na dan 31. 12. 2021 znaša več kot 13,8 milijona evrov, kar predstavlja višino proračuna Občine Kočevje še nekaj let nazaj. Novi župan se bo moral tako hitro seznaniti z likvidnostjo občine in realnostjo izvedbe sprejetega proračuna za leto 2023. O neprimernem zadolževanju slovenskih občin se je veliko pisalo, manj pa se je pisalo o izvedenih strategijah prestrukturiranja dolgov z namenom, da občina zadrži tekočo likvidnost. V zadnjem radijskem nagovoru na radiu Univox (7. 11. 2022) je župan Prebilič prvič javno priznal, da ima Občina Kočevje težave pri zagotavljanju virov financiranja projektov v letu 2023. Slednje bo za novo ekipo poseben zalogaj, ki bo zahteval kompetentno občinsko upravo in investiranje na trdnih ekonomsko finančnih temeljih (več o tem na povezavi – vir).

Župan Prebilič in aktualna občinska uprava sta samozadovoljna in celo arogantna, saj menita, da ima Občina Kočevje optimalne razvojne pogoje, ustrezno infrastrukturo. A pri tem zavestno zanemarja, da ima občina kardinalne težave na področju zdravstva, ki jih je povzročil ravno župan Prebilič skozi samovoljno ustoličenje nekompetentne direktorice ZD Kočevje. Pomenljiv je citat novinarke Dela Simone Fajfar (Delo 7. 11. 2022), in sicer: “Moja Kočevska rešuje zdravstvo na Kočevskem, ki ga je sesula – v kratkem času je pripomogla k odhodu treh zdravnic – prejšnja direktorica, tudi članica liste Moja Kočevska.” (več o težavah na področju zdravstvene oskrbe na povezavi – vir).

Podobno velja tudi na področju splošne varnosti in sistemskega (ne)reševanja romske problematike. V občini Kočevje prebiva približno 900 pripadnikov romske skupnosti. Večina njih je naseljenih v petih (5) romskih naseljih (Griček pri Željnah, Željne, Trata, Mestni log, Marof in Stari log). Občina Kočevje je dodeljena sredstva za reševanje romske problematike porabljala za področja, za katere je evidentno, da ne prinašajo želenih učinkov. Prav pa bi bilo, da bi sredstva primarno usmerili v preventivno preprečevanje naraščajoče kriminalitete (več o tem na povezavi – vir).

Občinska uprava tako razlaga, da gre za trenutne težave, ki so prisotne na širšem območju. V svojem samozavajanju gre tako daleč z razlagami, da je samo še vprašanje časa, ko bodo na primer investicije v infrastrukturo (npr. kolesarske poti) dale ustrezne rezultate in občina bo na pragu razcveta.

Drugi argument, ki ga Občinska uprava izgovorno navaja, so neugodne kratkoročne spremembe v okolju, kot je na primer splošno pomanjkanje zdravnikov, energetska draginja, epidemija COVID … Bistveno pri tem je, da tako eni kot drugi argumenti zanikajo obstoj krize v Občini Kočevje ter ne predvidevajo kakršnegakoli ukrepanja za preprečevanje krize ali celo za izhod iz nje. Tipična retorika Občinske uprave je optimistično prikazovanje bodočega delovanja lokalne skupnosti, župan in Občinska uprava prepričujeta sebe in druge, da sta na pravilni poti, da ima še vedno ustrezno strategijo za uspešen razvoj Občine.

Tak način razlaganja situacije v Občini Kočevje ima vse elemente samozavajanja lokalnih oblastnikov, saj ta dobro ve, da reševanje zastarelih problemov vključuje temeljite spremembe v vodstvenih strukturah občine in javnih zavodih. Tako se vsi zavedamo, da brez svežega vetra do pravih sprememb ne bo prišlo.

Uredništvo