Kočevje: S šolsko ministrico o investicijah in vključevanju romskih otrok v šole

Ministrica za šolstvo, znanost in šport dr. Simona Kustec je včeraj obiskala Kočevje. (vir: Twitter)

Včeraj se je na delovnem obisku v Kočevju mudila ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Simona Kustec, spremljal jo je državni sekretar Damirja Orehovca.

Glavne teme srečanja so bile investicije Občine Kočevje na področju predšolske vzgoje, šolstva in športa, programi Gimnazije in srednje šole Kočevje ter vključevanje romskih otrok v proces izobraževanja.

Župan dr. Vladimir Prebilič je ministrici predstavil eno največjih investicij Občine Kočevje, in sicer izgradnjo novega 16-oddelčnega vrtca. Zaradi prostorske stiske Vrtca Kočevje gre za naložbo, ki je nujnega pomena za skupnost, kar se je strinjala tudi ministrica.

Glede finančnih sredstev je zagotovila, da bo ministrstvo pristopilo k sodelovanju pri zagotavljanju finančnih virov.

Investicija je namreč ocenjena na 8 milijonov evrov, od tega je 1 milijon zagotovljen s strani EKOsklada, 2 milijona evrov pa si lokalna skupnost želi finančnega vložka s strani države oziroma EU.

Ena ključnih tem je bila tudi uspešno vključevanje romskih otrok v izobraževalni proces. Ministrica se je na Osnovni šoli Zbora odposlancev srečala tudi z zaposlenimi, ki delajo z romskimi otroki in so podrobneje ter iz prve roke predstavili vsakodnevne izzive.

Ravnateljicam in ravnateljem je ministrica ob zaključku obiska zagotovila vso podporo pri izvajanju pouka v trenutnih razmerah in da ostajajo pri modelu B, ki v šolah teče dobro – seveda s pomočjo zaposlenih, staršev in otrok – tudi v občini Kočevje.

Z županom dr. Vladimirjem Prebiličem pa sta srečanje z vsemi ravnatelji, ravnateljicami in direktorji zavodov ocenila kot konstruktivno in spodbudno za nadaljnje delo, tako v pogledu trenutnega stanja zaradi koronavirusa kot tudi z vidika programov in investicij.

Po obisku je ministrica na Twitterju zapisala: “Pouk po modelu B v šolah občine Kočevje poteka odlično.”

C. R.