Kočevje: Različna mnenja o selitvi Melamina

Vir: melamin.si

Mnenja o prihodnosti tovarne Melamin v Kočevju se med občani razhajajo. Na torkovi precej živahni predstavitvi najprimernejše potencialne lokacije za selitev podjetja so nekateri celo menili, da bi moralo to ostati v mestu. 

Javna predstavitev v prostorih kočevske gimnazije je pritegnila veliko zanimanje, saj se je je udeležilo med 200 in 300 ljudi. Na njej je bilo mogoče slišati vsaj troje različnih mnenj.

Selitev proizvodnje kemičnega podjetja iz mesta je načrtovana po lanski hudi delovni nesreči, ki je terjala sedem življenj, od tega petih delavcev zunanjega izvajalca in dveh zaposlenih iz družbe Melamin.

Na javni predstavitvi je del občanov menil, da bi se Melamin moral preseliti, a ne na lokacijo, ki je bila v preliminarni študiji, ki jo je naročil Melamin, ocenjena kot najprimernejša. Drugi del jih je menil, naj Melamin ostane na sedanji lokaciji, vendar ne znova zažene najnevarnejšega dela proizvodnje, pri katerem uporablja epiklorhidrin. Tretji del zbranih pa je zahteval, da se družba povsem umakne iz Kočevja.

Največji del udeležencev javne predstavitve so sicer predstavljali krajani z območja, ki je bilo v študiji prepoznano kot najprimernejša lokacija za selitev Melamina, to je območja med Klinjo vasjo in Malo Goro. Enotno nasprotujejo temu, da se Melamin preseli v njihovo bližino.

Kot razlog za nasprotovanje so navajali varnost, saj da gre za podjetje, katerega proizvodnja delno temelji na nevarnih snoveh. Precej pomislekov so imeli tudi glede tega, kaj bi preselitev pomenila za tamkajšnje okolje, pa tudi za vrednost njihovih nepremičnin, na primer hiš, ki bodo, kot je dejala ena od udeleženk, potem ko bo v bližino prišel Melamin, povsem izgubile vrednost.

Krajani so med drugim zahtevali, da se o tem, kam naj se seli Melamin, če sploh kam, izrečejo ljudje na referendumu, županu Vladimirju Prebiliču pa tudi očitali, da v tem primeru zastopa interese kapitala.

Prebilič je to zavrnil, po navedbah STA je dejal, da bi izguba Melamina za Kočevje pomenila izgubo precejšnjega števila delovnih mest. Od Melaminu naj bi bilo v Kočevju tako ali drugače odvisnih več kot 1000 ljudi, je zatrdil.

Zbranim je zagotovil, da predstavljena lokacija, na katero naj bi se selil Melamin, še ni dokončno določena, in da trenutno le testirajo različne možnosti, ter da nič ne bo narejeno mimo volje ljudi.

V izjavi za novinarje po predstavitvi je Prebilič povedal, da o tem, kako naj se preveri volja ljudi, dopušča različne možnosti. “Če se oceni, da naj bi bil to referendum, naj bo referendum, če bo to občinski svet, bo to občinski svet, nikakor pa ne bom odločal samo jaz,” je dejal.

Po oceni direktorja Melamina Srečka Štefaniča je javna predstavitev pokazala, da med civilnimi iniciativami, te naj bile že tri, ni enotnega mnenja, kam naj se seli Melamin, če sploh kam. Zatrdil je, da bodo v Melaminu upoštevali večinsko mnenje ljudi.

Če med ljudmi ne bo večinskega dogovora glede lokacije selitve Melamina, bo ta po Štefaničevih besedah ostal tam, kjer je. Ne bodo pa v tem primeru zagnali proizvodnje, ki vključuje epiklorhidrin, če o tem ne bo predhodnega dogovora.

K. R.