Kočevje: Potrdili elektorje za državni svet, za svetnika ni bilo prijave

Člani in članice Občinskega sveta Kočevje v iztekajočem se mandatu (2018 - 2022) (vir: občina, foto: Bojan Štefanič)

Na zadnji seji občinskega sveta v tem mandatu, v začetku tega tedna, so kočevski svetniki med drugim potrdili proračun občine za leto 2023 v višini 23,7 milijona evrov. 

Občina Kočevje bo tako lahko ob začetku novega leta nemoteno izvajala tekoče projekte in zakonsko določene naloge.

Sprejet je bil tudi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in delovanju Javnega zavoda Podjetniški inkubator Kočevje, in sicer za formalno vzpostavitev nove organizacijske enote Mladinski center Kočevje.

V razširitvi dnevnega reda so potrdili tudi predlog dopolnitve odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki obravnava do sedaj manjkajoče objekte za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.

Na seji je bilo podano soglasje k imenovanju novega direktorja Javnega zavoda za šport, v nadaljevanju ga mora potrditi še Svet zavoda.

Imenovana sta bila tudi člana predstavnika soustanoviteljice Občine Kočevje v Javnem zavodu za šport: Zvonko Arko in Janez Dejak. Imenovana je bila nadomestna članica Posebne občinske volilne komisije, Nuša Didovič.

Potekale so še volitve elektorjev za volitve člana Državnega sveta. Elektorji so Luka Bubnjić, Gregor Košir, Magdalena Petković in Peter Pirc. Predloga za kandidata za člana državnega sveta pa Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja v razpisanem roku ni prejela.

Občinski svet se je letos sestal 12-krat, v svojem mandatu pa je zasedal na 28 rednih sejah, 16 dopisnih in 4 izrednih.

K. R.