Kočevje: Policijska preiskanost kaznivih dejanj bistveno višja

Fotografija je simbolična. (vir: policija.si)

Na območju Kočevja so kočevski policisti lani podali 699 kazenskih ovadb, dobro polovico vseh (52,8 odstotka) so tudi uspešno preiskali, številčno to pomeni 369 preiskanih dejanj (leto prej 253).

Preiskanost kaznivih dejanj je višja, hkrati so lani podali 16,9 odstotka več kazenskih ovadb oziroma 101 ovadbo več kot v letu 2019.

Značilno za leto 2020 je tudi, da se je število preiskanih kaznivih dejanj v primerjavi z letom 2019 bistveno povečalo. Lani so preiskali 52,8 odstotka vseh kaznivih dejanj, leta 2019 pa le 42,3 odstotka – povečanje preiskanosti je 25-odstotno.

Sicer pa je bilo lani v občini Kočevju:

  • več: tatvin, zatajitev, odvzemov motornega vozila, goljufij, izsiljevanj, kaznivih dejanj v povezavi z drogami in nedovoljenimi poživili, obravnavali so 1 uboj. Obravnavali so več nasilnega in drznega vedenja, povzročanja hrupa in lažne nastanitve prekrška;
  • manj: velikih tatvin, ropov, poškodovanja tujih stvari, kaznivih dejanj zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Obravnavali so manj primerov nedostojnega vedenja, beračenja na javnem kraju, neupoštevanja zakonitega ukrepa uradnih oseb in manj oseb na območju občine, ki so nezakonito prestopile državno mejo.

Podrobnejši podatki pa so naslednji:

Izstopajoča kazniva dejanja zoper premoženje: Četrtino več tatvin

V letu 2020 so policisti na območju občine Kočevje obravnavali 152 tatvin, kar je bilo za četrtino več kot leta 2019. Velikih tatvin je bilo 14 (ena manj kot leto prej), delež preiskanih kaznivih dejanj pa je bil v obeh letih zelo nizek (dobrih 15 odstotkov).

Obravnavali so še dva ropa (leto prej štiri) in eno roparsko tatvino, kjer so tudi izsledili storilce.

Nadalje so obravnavali 12 zatajitev in 3 tatvine motornega vozila (en primer so rešili). Povečalo se je število goljufij (iz 21 v letu 2019 na 32 v letu 2020), dve tretjini vseh so preiskali.

Lani je bilo tudi 6 izsiljevanj, policisti so vse preiskali. Poškodovanj tuje stvari je bilo v 69 primerih (leto prej 85), preiskali so petino vseh.

V občini Kočevje so lani obravnavali tudi 1 uboj in kaznivo dejanje povzročitve hude telesne poškodbe. Oboje so policisti preiskali.

Povečalo se je število kaznivih dejanj v zvezi prepovedanih drog in nedovoljenih poživilih. Teh je bilo 14 (leto prej 8), preiskali so jih 13 ali 92,9 odstotka vseh.

Obravnavali so še 3 kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine (leto prej 7), večino so tudi preiskali.

Kršitve cestno prometnih predpisov na območju občine Kočevje

Policisti so lani izvedli številne poostrene nadzore cestnega prometa. Obravnavali 4291 kršitev prometne zakonodaje, kar je bilo za 2,6 odstotka manj kot v letu 2019. Pri tem so izrekli 855 opozoril, izdali 8 obvestil o prekršku, 2670 plačilnih nalogov, 599 elektronskih plačilnih nalogov, 33 odločb o hitrem postopku in 110 obdolžilnih predlogov. Podali so še 1 kazensko ovadbo in 4 poročila na Okrožno državno tožilstvo.

Alkohol in droge: Odredili so 5 strokovnih pregledov zaradi alkohola in 3 zaradi prepovedanih drog.

Odredili so še 1 pridržanje (leto prej 6), zasegli so 41 vozil (leto prej 54).

V občini Kočevje je bila lani 1 prometna nesreča s smrtnim izidom (leto prej enako). Nadalje je bilo 7 nesreč s hudo telesno poškodbo (leto prej 9).

Kršitve na področju javnega reda in miru

Policisti so lani obravnavali 1131 kršitev predpisov javnega reda in miru (leto prej 689). Velik porast skupnega števila kršitev v letu 2020 glede na leto 2019 je bil predvsem posledica števila kršitev po Zakonu o nalezljivih bolezni (covid-19), obravnavali so 432 primerov.

Sicer pa je bilo, na primer, 157 nasilnega in drznega vedenja, 69 primerov nedostojnega vedela, 77 primerov povzročanja hrupa, 14 primerov beračenja na javnem kraju, 17 primerov neupoštevanja zakonitega ukrepa uradnih oseb in 8 lažnih naznanitev prekrška.

Migrantska problematika

Policisti so lani na območju občine obravnavali 1352 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo (leto prej 1584). Ugotovili so 1681 prekrškov po Zakonu o tujcih in 42 primerov po Zakonu o nadzoru državne meje.

Poročilo Policijske postaje Kočevje za leto 2020, pod katerim je podpisan komandir Peter Preinfalk, je na svoji 17. redni seji dne 25. marca 2021 obravnaval kočevski občinski svet. Poročilo je dostopno tukaj

K. R.