Kočevje: Objavljamo imena kandidatk in kandidatov za volitve v državni zbor

(vir: arhiv)

Na Kočevskem, kamor spadata tudi Kostel in Poljanska dolina ob Kolpi, se bo 3. junija 2018 za vstop v slovenski parlament potegovalo 23 kandidatov. Kandidirali bodo na listah 23 političnih strank in različnih gibanj. Najmlajša kandidatka je stara 25 let, najstarejši kandidat pa 62 let. Skoraj polovica kandidatov stalnega prebivališča nima prijavljenega na Kočevskem. Od najdlje prihaja kandidatka iz Jesenic. Kandidati imajo tudi različno izobrazbo, nekaj je upokojencev, pa tudi kakšen nezaposleni je na listi.

V 4. volilni okraj, 1. volilno enoto, spadajo območja naslednjih krajevnih skupnosti: Kočevje – mesto, Kočevje Rudnik – Šalka vas, Kočevska Reka, Osilnica, Stara Cerkev, Kostel, Poljanska dolina ob Kolpi, Ivan Omerza Livold, razen območja občine Loški Potok. Sedež volilne enote je v Kočevju.

Na letošnjih državnozborskih volitvah, ki bodo 3. junija, se bo za vstop v parlament potegovalo 23 strank in gibanj. Na listi je 9 žensk in 14 moških.

V nadaljevanju objavljamo listo, po zaporednem vrstnem redu, kot bo tudi 3. junija na glasovnici. Poleg imena stranke ali liste smo dodali ime kandidata, njegovo letnico rojstva, od kje prihaja, izobrazbo in poklic, če ga je navedel ob prijavi Državni volilni komisiji.

 1. Lista Marjana Šarca: Julijan Rupnik (1959), Štalceriji, univ. dipl. ing. gozd., nezaposlen
 2. SDS: Luka Bubnjić (1986), Konca vas, ekonomski tehnik
 3. NSi: Vincenc Janša, Kočevje, univ. dipl. ing. elektrotehnike, upokojenec
 4. Kangler & Primc: Urška Florjančič (1970), Škofja Loka, dr. kemijskih znanosti
 5. Gibanjeskupajnaprej: Klavdija Makuc (1993), Vrhnika, gimnazijski maturant
 6. Piratska stranka: Suzana Juršič (1989), Spodnje Preloge, grafična oblikovalka
 7. Združena levica in SLOGA: Janko Veber (1960), Mahovnik, univ. dipl. inž. gradbeništva
 8. Slovenska ljudska stranka: Marko Rovan (1961), Kočevje, univ. dipl. pravnik, učitelj
 9. Levica: Franc Korotaj (1954), Ljubljana, kvalificirani ključavničar, upokojenec
 10. GAS: Milan Lampe, Kočevje, dipl. inž., ekonomist, Predsednik društva za zaščito lesa Slovenija
 11. Za zdravo družbo: Nikola Križanić (1974), Brežice, univ. dipl. pravnik, višji svetovalec
 12. Dobra država: Danica Rosc Orehek (1960), Ljubljana, univ. dipl. sociologinja, upokojenka
 13. Solidarnost: Darko Hribar (1968), Kočevje, univ. dipl. ing. el., republiški energetski inšpektor
 14. Zedinjena Slovenija: Suzana Smolej (1965), Jevnica, gospodinja
 15. Lista Bojana Požarja: Andrej Pintar (1958), Sodražica, krovec klepar, nezaposlen
 16. Stranka slovenskega naroda: Biserka Majc (1956), Ljubljana, likovni tehnik, os. dopolnilno delo
 17. Socialni demokrati: Predrag Baković (1964), Morava, pravnik notranjih zadev, upokojenec
 18. Andrej Čuš in Zeleni Slovenije: Luka Pogačar (1990), Domžale, gastronom-hotelir, barmen
 19. Slovenska nacionalna stranka: Alenka Jelenovič (1967), Šalka vas, medicinska sestra
 20. Stranka Alenke Bratušek: Dušica Tarman (1954), Jesenice, ekonomistka, upokojenka
 21. Socialistična partija Slovenije: Gabrijela Trček (1962), Lukovica pri Ljubljani, šivilja
 22. Stranka modernega centra: Božidar Peteh (1957), Gorenje, univ. dipl. politolog, javni uslužbenec
 23. DeSUS: Peter Vilfan (1957), Ljubljana, ekonomski tehnik, poslanec

Vir podatkov: Državna revizijska komisija.

C. R.