Kočevje: Novi rezultati analize pitne vode po nesreči v Melaminu

(vir: arhiv)

Rezultati preiskave vzorcev vode, odvzetih 30. in 31. maja 2022, kažejo, da je voda iz vodnih virov iz sistemov na območju širše Kočevske pitna, nesreča v Melaminu pa ni vplivala na kakovost vode na tem območju.

Rezultati iz vrtin in zajetij v zvezi z okoljsko nesrečo v podjetju Melamin z dne 12. maja 2022 ne kažejo nobenih odstopanj od predpisanih parametrov za pitno vodo.

Preverjali so vodne vire iz sistemov: Koprivnik, Knežja Lipa, Vimolj, Spodnji Log, Pregrad – Dol, Laze, Bilpa, Žaga, Vrh – Krkovo, Kostel – Kaptol – Delač in Jakšiči.

To je razvidno iz zadnjega poročila Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Centra za okolje in zdravje, Enota za pitne in kopalne vode Novo mesto. Pod poročilom je podpisan Dušan Harlander, dr. med. spec. epidemiolog.

V poročilu je še zapisano, da je spremljanje kakovosti vode treba nadaljevati, dodatno pa je treba spremljati še kakovost vode na prispevnem področju Dobliče (JV Črnomelj). Vsaj orientacijsko – za ocenjevanje morebitne obsežnosti – bi morali vključiti v monitoring še izvir Radešca in Obrh (porečje reke Krke).

Pomembno! Hydrovod je na podlagi ocene NIJZ danes preklical omejitve uporabe pitne vode na območjih, kjer bi lahko prišlo do onesnaženja po nesreči v tovarni Melamin. V analizah vode namreč niso zaznali vpliva nesreče.

Celotno poročilo je dostopno na povezavi: kocevje.si

K. R.