Kočevje: Napovedana podražitev vrtca, razlog višje plače zaradi dogovora vlade in sindikatov

Vrtec Kočevje: enota Brlogec (vir: vrtec)

Kočevski občinski svet bo na naslednji seji, ki bo v četrtek, 17. januarja 2019, obravnaval predlog za povišanje cen programa predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje. Na občini so izračunali, da vrtec za 36 oddelkov potrebuje dodatnih 108 tisoč evrov.

Razlogi za spremembo cene v vrtcu so izključno višji stroški dela zaposlenih, je razvidno iz gradiva za občinski svet.

Razlog za višje plače zaposlenih v vrtcu in višje cene: Dogovor med vlado in sindikati ter višja minimalna plača

Višje plače v javnem sektorju (del tega je tudi vrtčevsko osebje) so bile razlog za dvig cene oskrbnine že v letu 2018. Decembra 2018 pa so vlada pod vodstvom Marjana Šarca in sindikati javnega sektorja podpisali dogovor, ki zagotavlja vsem zaposlenim v javnem sektorju (z izjemo zdravnikov, funkcionarjev, ravnateljev in direktorjev) pridobitev najmanj enega plačnega razreda oziroma nekaterim dveh, treh, celo štirih razredov. Višji bodo dodatki za nedeljsko, nočno in praznično delo ter za deljen delovni čas. Poleg jubilejne nagrade za 30 let se uvaja tudi jubilejna nagrada za 40 let v enaki višini, višja je odpravnina ob upokojitvi. Višji je tudi regres za letni dopust do vključno 17. plačnega razreda, s 1. januarjem 2019 je višja tudi minimalna plača (neto za 29 evrov).

Če bo predlog za višje cene v vrtcu potrjen, bodo nove cene začele veljati s 1. februarjem 2019. Nova cena za prvo starostno obdobje bo 532,77 evra, za drugo starostno obdobje pa 377,45 evra.

  • Predlagano povišanje cene za prvo starostno obdobje je za 9,91 odstotka.
  • Predlagano povišanje cene za drugo starostni obdobje je za 5,03 odstotka.

Cena prehrane v programih ostaja nespremenjena, to je 2,10 evra dnevno.

Vrtec Kočevje deluje na sedmih lokacijah oziroma v sedmih enotah. Na dan 3. januarja 2019 s bili otroci razporejeni v 34 oddelkov, in sicer v 15 oddelkov starosti 1 do 3 leta in 19 oddelkov starosti 3 do 6 let. V vrtec je trenutno vključenih 569 otrok. V vrtcu je zaposlena 101 oseba.

Iz obrazložitve višjih cen je razvidno, da so bili dejanski materialni stroški v letu 2018 za 14,09 odstotka nižji glede na predvidene. Primerljivi so tudi stroški živil.

Povečale pa so se plače zaposlenih. Te bodo v letu 2019 še višje, stroški dela se bodo v primerjavi z letom 2018 zvišali v povprečju še za 6,24 odstotka.

Stroški dela pa v prvem starostnem obdobju znašajo kar 81,41 odstotka cene. V drugi starostni skupini je ta delež nižji, in sicer 74,96 odstotka cene.

Starši sicer plačujejo nižje cene od določene, razliko do polne cene pokrije občina. Poleg tega občina nudi še nekatere dodatne ugodnosti znižanega plačila za starše, kar bo veljalo tudi v letu 2019. Med drugim staršem, ki imajo stalno bivališče na območju občine Kočevje in otroka, vključenega v Vrtec Kočevje, občina prizna dodatno ugodnost tako, da se plačilo vrtca zniža za 10 odstotkov.

Po novem predlogu bodo starši:

  • za prvo starostno obdobje mesečno plačali od 4,32 do 33,29 evra več (odvisno od lestvice za plačilo oziroma dohodka);
  • za drugo starostno obdobje bodo mesečno plačali od 1,92 do 12,51 evra več (tudi tu je odvisno od lestvice za plačilo oziroma dohodka).

Cena oskrbe v Kočevju je bila nazadnje spremenjena februarja 2018. Bila je naslednja (v ceni je upoštevano 10-odstotno znižanje za občane, ki prebivajo v občini in imajo otroka vključenega v vrtec):

1. starostno obdobje: 484,73 evra          – predlagano povišanje na: 532,77 evra

2. starostno obdobje: 359,39 evra          – predlagano poovišanje na: 377,45 evra

Pregled cen programov v javnih vrtcih sosednjih občin in občin, primerljivih po številu občanov pokaže, da so bile cene v Kočevju že zdaj med višjimi.

Cene v ostalih občinah so naslednje:

Primerjava cen oskrbe pred pričakovano podražitvijo v Kočevju (vir: Gradivo Občine Kočevje)

Višje plače v javnem sektorju, del katerega so tudi zaposleni v vrtcih, bodo nedvomno povzročile višje dvige cen predšolskega varstva tudi v drugih občinah. V Kočevju so samo pohiteli.

Vir: Gradivo – os-kocevje.

J. M.