Kočevje: Melaminu subvencija za ohranitev in nova delovna mesta

Vir: melamin.si

Podjetju Melamin d. d. je odobrena dodelitev subvencije v višini 1.837.625 evrov. Prvi del  izplačila v višini 888.687,50 evra je predviden v letu 2022, drugi del spodbude v višini do največ 948.937,50 evra pa je predviden v letu 2023, je razvidno iz poročila vlade ob njenem petkovem obisku v regiji Jugovzhodna Slovenija.

Gre za pomemben investicijski projekt, podjetju so sredstva dodeljena na podlagi Zakona o spodbujanju investicij za investicijo v posodobitev logističnih in proizvodnih zmogljivosti.

Investicija se nanaša na predvsem na bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu gospodarske družbe na območju Republike Slovenije, poleg tega pa tudi na širitev zmogljivosti podjetja Melamin. Vrednost investicije je sicer 12,2 milijona evrov.

Z investicijo bo podjetje ohranilo 185 sedanjih delovnih mest, od tega najmanj 63 visokokvalificiranih, hkrati bo ustvarilo 11 novih delovnih mest, od tega štiri visokokvalificirana.

Investicija se je že začela izvajati in bo predvidoma dokončana 31. decembra 2023.

Poslovanje Melamina

Melamin letno ustvari okoli 50 milijonov prihodkov in zaposluje okoli 200 delavcev, v času epidemije pa so zaznavali precejšnje težave z dobavo surovin in njihovo podražitvijo.

Finančni direktor Borut Hočevar je poleti za STA povedal, da je epidemija vplivala na poslovanje podjetja, tako na njegov obseg kot prihodke. Največji upad so sicer zabeležili v drugem četrtletju lanskega leta, kar je bila posledica zaustavitve proizvodnje pri številnih njihovih kupcih. Čeprav je bilo na trenutke težko, pa jim proizvodnje ni bilo treba ustavljati, prav tako niso koristili državnih pomoči, razen delne oprostitve prispevkov, kar je sicer  veljalo za vsa podjetja v Sloveniji.

Napovedal je, da v prihodnje računajo na zmerno rast proizvodnje in poslovanja, ob tem pa se tudi zavedajo, da bo treba vse več vlagati v ekološko najnaprednejše izdelke, kar je tudi ena od njihovih prioritet. Med drugim imajo lastno biološko čistilno napravo in zaprt sistem hlajenja industrijskih vod, pa tudi sodobno energetsko postrojenje na lesne sekance, ki so ga v lanskem letu nadgradili še s soproizvodnjo zelene električne energije.

Melamin izdeluje predvsem kemične proizvode, kot so melaminske smole za industrijo barv in lakov, gumarsko, gradbeno, papirno in lesno industrijo. Izdelujejo tudi melaminske filme za lesno industrijo in impregnirana platna za obutveno industrijo.

K. R.