Kočevje: Melamin posluje skoraj kot epidemijo

Vir: melamin.si

 V kočevskem podjetju Melamin, ki letno ustvari okoli 50 milijonov prihodkov in zaposluje okoli 200 delavcev, so v času epidemije zaznavali precejšnje težave z dobavo surovin in njihovo podražitvijo.

Zdaj se stanje naročil postopoma normalizira, tako da količinsko poslujejo skorajda kot pred epidemijo, je za STA povedal finančni direktor Borut Hočevar.

Podjetje Melamin izdeluje predvsem kemične proizvode, kot so melaminske smole za industrijo barv in lakov, gumarsko, gradbeno, papirno in lesno industrijo. Izdelujejo tudi melaminske filme za lesno industrijo in impregnirana platna za obutveno industrijo.

Po besedah Hočevarja je epidemija vplivala na samo poslovanje podjetja, tako na njegov obseg kot prihodke. Največji upad so zabeležili v drugem četrtletju lanskega leta, kar je bila posledica zaustavitve proizvodnje pri številnih njihovih kupcih.

Čeprav je bilo na trenutke težko, pa jim proizvodnje ni bilo treba ustavljati, prav tako niso koristili državnih pomoči, razen delne oprostitve prispevkov, kar je sicer avtomatično veljalo za vsa podjetja v Sloveniji. Zaradi povišanih stroškov osnovnih surovin so bili prisiljeni zvišati tudi cene svojih končnih izdelkov.

Pojavljati so se začele tudi velike težave pri dobavah. Logistične poti so bile namreč že v prvem valu epidemije zelo otežene, v letošnjem letu pa so se težavam z dobavljivostjo pridružile še težave, povezane z naraščajočimi cenami ladijskih prevozov surovin, in sicer tudi za tri- do štirikrat.

Povpraševanje na trgu se je postopoma začelo izboljševati v drugi polovici prejšnjega leta, tako da so v tem pogledu že prišli skozi najtežje obdobje.

“Povpraševanje v Evropi je trenutno dobro, pri čemer stroški surovin ostajajo visoki, pa tudi položaj v logistiki se še ni popravil,” pravi.

Za v prihodnje v podjetju računajo na zmerno rast proizvodnje in poslovanja, ob tem pa se tudi zavedajo, da bo treba vse več vlagati v ekološko najnaprednejše izdelke, kar je tudi ena od njihovih prioritet. “Zakonodajne zahteve na tem področju so namreč vse bolj stroge, poleg tega tudi sami kupci, posebej večje multinacionalke, vse bolj zahtevajo, da se v proizvodih uporablja čim več surovin, ki so iz obnovljivih virov,” je dejal za STA.

A v podjetju se, kot pravijo, tega izziva ne bojijo in se prilagajajo že zdaj. Med drugim imajo lastno biološko čistilno napravo in zaprt sistem hlajenja industrijskih vod, pa tudi sodobno energetsko postrojenje na lesne sekance, ki so ga v lanskem letu nadgradili še s soproizvodnjo zelene električne energije.

K. R.