Kočevje: Melamin lani z izgubo

(vir: arhiv)

Kočevski Melamin je v lanskem letu, ko je podjetje prizadela huda delovna nesreča, zabeležil 1,834 milijona evrov izgube. Vrnitev k dobičku načrtujejo v letošnjem letu. 

V družbi so lansko izgubo, ki so jo zabeležili prvič po več desetletjih, pripisali nesreči, ki je podjetje prizadela maja lani in v kateri je umrlo sedem ljudi.

Na poslovanje je, kot navajajo, vplivala tudi vojna v Ukrajini, ki je prinesla višje cene energentov in otežila dobavo surovin, izhaja iz letnega poročila, v sredo objavljenega prek spletne strani Ljubljanske borze.

Melamin je imel lani 72,5 milijona evrov prihodkov, kar je bilo največ v zadnjih sedmih letih. Lanski prihodki so bili za okoli 3 milijone evrov višji kot leto prej. Največ so prodali na trgih: Italija (19 %), Nemčija (15 %) in Poljska (14 %). V Sloveniji so dosegli 11 % celotnega prihodka.

V prihodki so zajete tudi zavarovalnine v višini 12 milijonov evrov. Na dan 31. 12. 2022 je bilo v družbi zaposlenih 184 delavcev. Delovno razmerje je prenehalo 17 delavcem. 2 delavca sta se upokojila, 4 delavci so odšli na čakanje na Zavod, 9 delavcem je pogodba o zaposlitvi prenehala sporazumno, 2 so izgubili v tragični nesreči. Na novo so zaposlili 7 delavcev.

Lani so imeli 123 delničarjev, število se je zmanjšalo, dividend niso izplačali. Prejemki direktorja družbe Srečka Štefaniča so bili lani 237.042 evrov bruto in 108.524 evrov neto.

Za leto 2023 načrtujejo, da bodo dosegli 80 odstotkov nekdanje proizvodnje. Na proizvodnjo iz let pred nesečo naj bi se vrnili v naslednjih dveh letih.

Celotno poslovno poročilo Melamina za leto 2022 je dostopno na povezavi: ljse.si

K. R.