Kočevje: Mag. Tomazin vlado pozval, naj se začne zavedati izzivov romske skupnosti

Kočevje (vir: kraji.eu)

Mag. Robert Tomazin, kandidat za župana v Občini Kočevje, je v začetku oktobra na vlado naslovil zahtevo za ponovno vzpostavitev Delovne skupine za obravnavo romske problematike.

Zapisal je, da se je delovna skupina nazadnje sestala aprila 2021, ko je to vodil dr. Anton Olaj. Načrti skupine so bili dobri in bi lahko postopoma uredili romsko problematiko, če bi se z aktivnostmi nadaljevalo.

Mag. Robert Tomazin

Tomazin je pojasnil, da se je v času delovanja skupine v romskih naseljih izvajalo več nadzorov inšpekcijske službe, medobčinskega inšpektorata, redarstva in policije. Skupina pa je pozivala k vzpostavitvi evidence Zavoda za zaposlovanje, kjer je jasno razvidno, koliko je iskalcev zaposlitve, ki možnost zaposlitve zavračajo. Takšne (ne) iskalce naj bi se iz evidence brisalo. Posledično bi se ukinila tudi njihova pravica do izčrpanja socialnih transferjev.

Skupina pod Olajevim vodstvom je načela tudi problem legalizacije objektov, ki so postavljeni na javnih površinah. Župani pa so obravnavali tudi pridobivanje vozniških dovoljenj, ki naj bi bilo po predlogu vezano na zaključeno osnovnošolsko izobraževanje.

Mag. Tomazin je vlado pozval, naj se začne zavedati izzivov romske skupnosti, s katerimi se srečujejo v Kočevju in okoliških občinah.

Pozval jih je k ustanovitvi nove medresorske skupine, k odkritemu dialogu in sodelovanju je pozval tudi državnega sekretarja Antona Grizolda, za katerega je bilo napovedano, da bo prevzel skupino.

V vladi so pobudi mag. Tomazina prisluhnili, saj je vlada na 20. redni seji nato sprejela Sklep o spremembi Sklepa o imenovanju članov Delovne skupine za obravnavo romske problematike.

Delovna skupina je sestavljena iz osmih predstavnikov državnih organov, štirih predstavnikov občin in štirih predstavnikov Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.

Dopis mag. Roberta Tomazina:

K. R.