Kočevje: Lastniške spremembe v Melaminu

Vir: melamin.si

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je prodala 30,62-odstotni delež v podjetju Melamin Kočevje. Kupec je avstrijska družba Panta Rhei Beratungs- und Beteiligungs GmbH.

Obvestilo o spremembi pomembnih lastniških deležev je včeraj na portalu Seonet Ljubljanske borze objavil Melamin (ljse.si).

Melamin, ki ga vodi Srečko Štefanič, je v letu 2020 ustvaril 49 milijonov evrov prihodkov in imel 2,59 milijona evrov čistega dobička, z visoko bruto dodano vrednostjo na zaposlenega. Podjetje je tudi razmeroma nezadolženo, lastniški kapital je bil v letu 2020 ocenjen na 30,8 milijona evrov, donosnost kapitala 9 %, za investicije so namenili prav tako 9 % vseh prihodkov.

Lastnik avstrijskega podjetja, ki je kupil delež Melamina, je AbPhage, podjetje za bioprocese, iz Ljubljane, v 90-odstotni lasti Marjete in Vide Štrancar, podjetje se ukvarja z raziskovalno-razvojnimi dejavnostmi v biotehnologiji.

Z nakupom so pridobili 33,29 odstotka glasovalnih pravic, kar pomeni, da so povezane osebe presegle prevzemni prag.

Časnik Finance navaja, da bodo morali novi lastniki deleža v Melaminu zdaj objaviti prevzemno ponudbo, če želijo obdržati glasovalne pravice. To morajo dati v treh dneh po tem, ko presežejo prevzemni prag. Prevzemna cena za delnico pa ne bo smela biti nižja od najvišje cene, po kateri je delnice Melamina kupila katerakoli od povezanih oseb.

DUTB oz. t. i. slaba banka je do deleža Melamina prišla s prevzemom delnic iz stečaja NFD Holdinga. Na DUTB so bili namreč preneseni dolgovi tega holdinga, s prodajo deležev pa zdaj poravnavajo te stvari.

Druga največja posamična lastnica Melamina je z nekaj več kot 17-odstotnim deležem družba Sintegra iz Šempetra pri Gorici, ki je v lasti italijanskega državljana Maurizia Cernica in italijanskega podjetja Leyline S.r.l. Foreign Trade – Commercio Estero.

Podjetje Zenit-T iz Kamnika v lasti Tatjane in Božidarja Pangeršiča pa ima v lasti 8,52-odstotni delež.

Trenutno lastništvo družbe Melamin:

  • Panta Rhei in povezane osebe:        30,62 %
  • Sintegra:                                       17,21 %
  • Zenit-T:                                           8,52 %
  • Drugi (mali delničarji in zaposleni):  35,62 %
  • Lastne delnice:                                8,03 %

Viri: Finance, Ajpes, Ljubljanska borza vrednostnih papirjev, Poslovno poročilo družbe Melamin za leto 2020

K. R.