Kočevje: Evropska sredstva za kolesarske povezave

Kočevje (vir: arhiv)

V Služba Vladi RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so odobrili evropska sredstva za projekt DRR: Ureditev kolesarskih povezav v občini Kočevje. Za 4 milijone evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Občina Kočevje v okviru Dogovora za razvoj regij razvojne regije Jugovzhodna Slovenija, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobra 2,5 milijona evrov.

V okviru projekta bo Občina Kočevje vzpostavila površine za kolesarje na več mestnih ulicah in mesto preko že obstoječih površin za kolesarje povezala z Dolgo vasjo vse do Gornjih Ložin.

Izvedenih bo 5,23 kilometra novih kolesarskih povezav.

Investicija bo omogočila varne kolesarske povezave za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Prav tako v Kočevju predvidevajo povečanje dnevnih migracij s kolesom na delo in v šolo.

K. R.