Kočevje: Ekološko nasilje sredi mesta

Naselje Trata, podjetje Marumi group international (Kočevje, vir: Google Maps)

Prebivalce naselja Trate v Kočevju že dlje časa motita hrup in prah iz obrata za proizvodnjo lesnih peletov podjetja Marumi Group v bližnji industrijski coni. Prebivalci pa zdaj s strahom pričakujejo tudi začetek proizvodnje v podjetju Inter Reca-2. Vse pa se dogaja s soglasjem občine, ki jo vodi Vladimir Prebilič.

Več o tem smo poročali tukaj, Slovenska tiskovna agencija (STA) pa je nato v rubriki SOS za okolje objavila prispevek, kjer so preverjali, kaj se dogaja oz. kaj lahko prebivalci Kočevja pričakujejo v prihodnje.

Podjetje Marumi Group International ima obrat na robu industrijske cone Lik v Kočevju, ki je od naselja Trate odmaknjena nekaj več kot 100 metrov. Prebivalce, združene tudi v civilno iniciativo Borci za Trato, moti predvsem hrup, ki ga povzroča mletje hlodovine, iz katere nastajajo peleti, pa tudi prah, ki se pri tem pojavlja.

Meritev hrupa v naselju Trate, vrednost pokaže močno preseganje priporočljivega.

Kot opozarjajo, sta hrup in lesni prah prisotna 24 ur na dan, tudi ob koncih tedna in praznikih. Hrup so v iniciativi tudi izmerili in se giblje od 50 do 70 in več decibelov, pravi predstavnica civilne iniciative Karmen Arko. Na težavo že dlje časa opozarjajo občino in tudi podjetje, a se do zdaj ni veliko premaknilo, pravi.

Na Inšpektoratu RS za okolje in energijo so za STA povedali, da so v obratu v drugi polovici septembra opravili inšpekcijski nadzor in preverili, ali podjetje spoštuje vse predpise s področja varstva okolja. Med napravami, ki bi lahko povzročale emisije, so zaznali kurilno napravo za proizvodnjo električne energije in toplote ter linijo za proizvodnjo peletov.

Za kurilno napravo so ugotovili, da je podjetje v skladu z zakonom naročilo prve meritve emisij snovi v zrak, kar mora storiti v 15 mesecih po zagonu proizvodnje. Meritve, ki jih mora izvesti neodvisna zunanja družba s pooblastilom ministrstva, so pokazale, da naprava ne povzroča čezmernega obremenjevanja okolja zaradi emisij snovi v zrak, so navedli na inšpektoratu.

Za linijo za proizvodnjo lesnih peletov je inšpektorat ugotovil, da na več mestih v zrak izpušča emisije, hkrati pa celotna proizvodnja okolje obremenjuje s hrupom. Podjetje še ni izvedlo prvih meritev emisij v zrak in kazalcev hrupa v okolju. Zakonski rok, do katerega mora to narediti, še ni potekel, ker so proizvodnjo zagnali julija, pojasnjujejo na inšpektoratu.

Zakonodaja namreč določa, da je podjetje dolžno prve meritve hrupa naročiti oz. opraviti najpozneje v 15 mesecih od zagona vira hrupa, prve meritve emisij snovi v zrak pa ne prej kakor tri mesece in najpozneje v devetih mesecih po začetku obratovanja naprave.

Inšpektorat je sicer pri nadzoru podjetja še ugotovil, da je začelo preventivno uvajati ukrepe za omejevanje hrupa v okolje – postavilo protihrupno ograjo ob robu zemljišča proti naselju Trata in omejilo mletje peletov na dopoldanske ure. V civilni iniciativi Borci za Trato sicer opozarjajo, da to ne drži.

Eden od dveh lastnikov in direktorjev podjetja Marumi Group International Marko Kos (drugi lastnik in direktor je nekdanji šentrupertski župan Rupert Gole) je za STA povedal, da se v podjetju zavedajo težave in jo skušajo reševati. Med drugim načrtujejo selitev najbolj glasnega dela proizvodnje, mletja hlodovine, na drugo lokacijo, o čemer se pogovarjajo z občino Kočevje, ki jim skuša najti primerno zemljišče. Slednje so potrdili tudi na občini.

Hkrati so v podjetju po Kosovih besedah že izvedli nekaj ukrepov, da omilijo trenutni hrup. Trenutno postavljajo dodatno protihrupno steno. Takoj ko bodo omenjeni ukrepi izvedeni, kar naj bi se zgodilo kmalu, nameravajo opraviti tudi zakonsko določene meritve hrupa. “Te nameravamo opraviti takoj zatem in ne bomo čakali skrajnega roka, ki ga imamo po zakonu,” je Kos dejal za STA.

Da bi morali v podjetju izvesti tudi meritve emisij snovi v zrak za proizvodnjo linijo za pelete, pa Kosu ni znano, in se bo o tem, kot je dejal, pozanimal na inšpektoratu. “V kolikor meritve moramo izvesti, jih bodo pravočasno tudi izvedli,” je zatrdil.

Povedal je še, da podjetje za obratovanje ne potrebuje okoljevarstvenega dovoljenja, prav tako jim ob izdaji gradbenega dovoljenja ni bilo treba naročiti študije vplivov na okolje. Oboje so za STA potrdili tudi na inšpektoratu.

Prebivalce Trate pa skrbi še en obrat, ki naj bi zrasel v njihovi neposredni bližini. Gre za obrat za predelavo odpadkov plastike, papirja, lesa in železa, ki ga načrtuje podjetje Inter Rec-2. Obratu v civilni iniciativi Borci za Trato močno nasprotujejo, saj si v neposredni bližini hiš ne želijo še predelave plastike in drugi odpadkov.

Občini Kočevje očitajo, da je podjetju omogočila gradnjo obrata še bližje hišam, kot bi ga lahko sicer. Dala je namreč soglasje, da lahko obrat gradi neposredno ob meji na parceli v občinski lasti, ki leži med obratom in hišami, tako da jim obrata ne bo treba odmikati štiri metre od meje, pravijo. Na občini so za STA sicer potrdili, da so dali soglasje glede odmika od meje, a dodali, da ni šlo za odmik objekta v smeri proti Trati, ampak za odmik od parcel v drugih smereh.

Lastnik podjetja Jože Henigman miri in zagotavlja, da ne bo šlo za velik obrat. “Načrtujemo čisto majhen obrat za stiskanje in mletje plastike. Pri tem bo šlo za čiste materiale, ki so ostanek proizvodnje, in ne odpadke,” je dejal za STA. Tudi Agencija RS za okolje je po njegovih besedah ugotovila, da bo objekt, namenjen reciklaži, tako majhen, da zanj ni treba delati presoje vplivov na okolje.

Po njegovih besedah bo obrat od hiš oddaljen okoli 250 metrov, dodatno pa občina na svojem zemljišču med bodočim o obratom in hišami ureja zeleni pas z zasaditvijo dreves. Na občini so za STA še dodali, da nameravajo postaviti tudi protihrupno ograjo, če bo potrebno.

Gradbeno dovoljenje za obrat je že izdano, ni pa še pravnomočno zaradi pritožb civilne iniciative, je povedal Henigman. Na parceli namerava sicer podjetje postaviti še več drugih objektov, med drugim logistični center in garaže za prodajo in najem dvigal, viličarjev ipd.

Naselje Trata je domala v središču mesta Kočevje.

Kočevje iz zraka – ekološko nasilje sredi mesta. (vir: Google Maps)

K. R.