Koalicija potrdila sedmi zakon za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19

(vir: pixabay.com)

Državni zbor je pozno sinoči s 50 glasovi za sprejel sedmi zakon o interventnih glasovih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covid-19, znan kot PKP7. Namen zakona je omilitev posledic in vpliva epidemije na prebivalstvo in gospodarstvo, vrednost pomoči je ocenjena na 600 milijonov evrov.

Ukrepi, ki so v tokratnem zakonu, bodo pomagali številnim državljanom, zlasti tistim socialno šibkim, upokojencem, študentom, otrokom, družinam, pomagali bodo ohraniti delovna mesta, pomagali bodo zdravstvu, prevoznikom, kmetom, socialnim in zdravstvenim delavcem.

Zakon poleg pomoči prebivalstvu prinaša tudi številne dodatne ukrepe na področju gospodarstva, ki bodo podjetjem olajšali spopad z epidemijo, ohranili delovna mesta ter omogočili preživetje dejavnosti, ki v teh časih ne smejo poslovati oz. delujejo okrnjeno.

Ključne rešitve, ki jih prinaša zakon, so naslednje:

– sredstva za garancijo za bančne kredite za zagotavljanje likvidnosti, predvsem mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem,

– dodatek za zaposlene, katerih zadnja plača ni presegla dvakratnika minimalne plače (okoli 1800 evrov bruto) v višini (neobdavčenih) 200 evrov, skupno ta ukrep pomeni okoli 60 milijonov evrov,

– nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov,

– možnost obročnega vračila prejetih sredstev, spremembe na področju fiksnih stroškov, in sicer kritje v višini do 2 tisoč evrov mesečno, če so podjetju prihodki upadli za več kot 70 %,

– uvaja se začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve v višini 513 evrov za čas trajanja epidemije za osebe, ki so od 18. oktobra izgubile delovno mesto in jim je prenehala pogodba o zaposlitvi,

– solidarnostni dodatek za tiste upokojence, ki prejemajo pokojnino, do višine 714 evrov in sicer:

  • 300 evrov za tiste s pokojnino do 510 evrov,
  • 230 evrov za tiste s pokojnino od 510 do 612 evrov
  • 130 evrov za tiste s pokojnino od 613 do 714 evrov.
  • Skupno je ta ukrep ocenjen na kar 67 milijonov evrov.

Pomemben je tudi dodatek za vse otroke v starosti do 18 let v višini 50 evrov, pobudnica je bila SDS.

– Dodatnih 100 evrov bodo dobile družine s 3 otroki.

– Dodatnih 200 evrov bodo dobile družine s 4 in več otroki.

– Omogočeno bo brezplačno sobivanje enega od staršev v zdravstvenem zavodu z otrokom do vključno 18. leta starosti.

– Solidarnostni dodatek bodo prejeli tudi študentje, in sicer v višini 150 evrov.

– Kmetje z nizkimi prejemki in starejši od 65 let, bodo prejeli po 150 evrov dodatka.

– Verski uslužbenci bodo za zadnje tri mesece letos prejeli mesečni temeljni dohodek v višini 700 evrov.

– Izredno pomoč ob rojstvu otroka v višini 500 evrov bodo prejele mamice, ki so rodile od 1. 1. 2020 dalje.

Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve bodo dobili tisti, ki si še posebej prizadevajo v času epidemije in delujejo na področju zdravstva ali socialnega varstva.

– Tako bodo zaposleni v javnem zdravstvu in domovih za starejše, ki delajo z bolniki s covidom-19, do konca leta 2021 prejeli za najmanj 30 odstotkov višje plače, tistim, ki so okužbi z novim koronavirusom še posebej izpostavljeni, tudi v okviru javnih del, se bo urna postavka povečala za 65 odstotkov.

– V domovih za starejše bodo kriti stroški vzpostavitve rdeče cone.

– Dodatek za študente in dijake bodo prejeli tudi tisti, ki delajo neposredno s covid bolniki.

– Zgotovila se bodo sredstva za nakup hitrih testov.

– Pomoč bodo dobili tudi gasilci, ki bodo zaradi izpada prihodkov konec leta 2020, prejeli nadomestilo, in sicer tista društva, ki imajo prvo kategorijo v višini 2000 evrov, drugo kategorijo v višini 3000 evrov, tretjo kategorijo v višini 3500 evrov, četrto kategorijo v višini 4000 evrov in peto kategorijo v višini 4500 evrov. Dodatno pa še 1000 evrov za tiste, ki imajo v lokalni skupnosti status srednje enote.

– Zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, torej praviloma v starosti 60 let in s 40 leti delovne dobe, bo lahko delodajalec odpovedal delovno razmerje brez navedbe razloga. Pri tem bo imel delavec pravico do odpravnine. Namen tega je večja zaposlenost mladih.

Določeni so še nekateri popravki veljavne protikoronske zakonodaje, med drugim delodajalcem pri uveljavljanju subvencioniranja čakanja na delo ne bo treba več dokazovati, da imajo poravnane vse dajatve. Ukrep subvencioniranja skrajšanega delovnega časa bo veljal še do konca junija 2021.

Za zakon so glasovali poslanci SDS, SMC, NSi, DeSUS, SNS in narodnosti. Ostali iz vrst SD, LMŠ, SAB in Levice so bili bodisi proti, bodisi so se vzdržali ali pa so bili odsotni.

Zakon bo zdaj objavljen v Uradnem listu RS, nato bo sledila izvedba, izplačila, kar bomo spremljali še naprej.

J. M.