Kmetijstvo: Razpisa za nadomestilo škode (požar, strela) in finančno pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo

Fotografija je simbolična. (vir: arhiv)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 6. maja 2022, v Uradnem listu RS, objavilo dva javna razpisa za pomoč kmetom in kmetijskim gospodarstvom. Gre za finančno pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirani kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Objavljena sta razpisa za:

– Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2022 za katerega je namenjenih do 15.000 evrov.

– Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2022, za katerega je namenjenih do 100.000 evrov.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS (v sredo) in traja vse do zaprtja javnega razpisa.

Dodatne informacije

M. D.