Kmetijstvo: Nov razpis za posodabljanje namakalnih sistemov

(vir: mkgp.si)

Kmetijsko ministrstvo je objavilo 3. razpis za naložbe v posodabljanje namakalnih sistemov, namenjenih več uporabnikom (razpis).

Za izboljšanje zastarelih namakalnih sistemov in manjšo porabo vode pri namakanju so razpisali 6,5 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Prijave na razpis so mogoče od 18. marca do 20. maja do 14. ure.

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe in podjetja, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili, da tehnološko posodobijo namakalne sisteme. Krijejo 100 odstotkov upravičenih stroškov v tehnološke posodobitve črpališča in dovodnega omrežja namakalnih sistemov vključno z ureditvijo vodnega vira. Glavni pogoj je, da posodobljen namakalni sistem porabi vsaj 15 odstotkov manj vode kot pred posodobitvijo. Na tem razpisu ne financirajo menjave namakalne opreme.

S posodabljanjem namakalnih sistemov se podaljšuje njihova življenjska doba, poraba vode v kmetijstvu pa se zmanjšuje.

Več o razpisu si lahko preberete na povezavi: GOV.SI