Kmečki punt: Med kmeti vre!

Protest v Novem mestu

Slovenski kmetje so se v petek podali v boj za svoje pravice, podobno kot maja 1988. S traktorji so na okoli 30 lokacijah protestirali po vsej državi. Na shodu so se zbrali tudi v Novem mestu in Trebnjem.

V Novem mestu in Trebnjem so se kmetje zbrali na štirih lokacijah, udeležencev je bilo preko sto, je za medije povedal strokovni tajnik sindikata Jernej Redek.

Redek je povedal, da to kaže, “da med kmeti vre, kar je že dolgo časa znano, kajti omejitve in pritiski z vseh področij so čedalje hujši. Dejansko kmetije ne morejo več niti normalno delati, kaj šele, da bi se razvijale”.

Protest je potekal mirno. Na vseh štirih lokacijah so po Redkovih navedbah prebrali zahteve. Redek je poudaril, da so želeli pokazati nestrinjanje s trenutno politiko. Izrazil je pričakovanje, da se bo začela “normalna komunikacija” in bodo tudi kmetje “imeli kakšno besedo in svoj prostor v državi”.

Organizator protesta je bil Sindikat kmetov Slovenije, predsednik Anton Medved je za medije povedal, da je bilo na protestih skupno vsaj 5000 kmetov.

Zahteve kmetov so:

  1. Da nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja. Omejitve, ki izhajajo iz pogojenosti, Uredbe za območja Natura 2000, habitatne direktive, povečanje območij občutljivega trajnega travinja in ostala območja, ki nastajajo na kmetijskih zemljiščih, definirana iz strani neresornih ministrstev in institucij. Okoljske omejitve onemogočajo kmetovanje.
  2. Zahtevamo revidiranje, ponovno proučitev in zmanjšanje območij Natura 2000, ekološko pomembnih območij, območij občutljivega trajnega travinja, in prestavitev navedenih območij na območja, kjer ne omejujejo kmetijske pridelave, (da bo Slovenija primerljiva ostalim državam).
  3. Zahtevamo izvajanje podnebnih in okoljskih ukrepov, zapisanih v strateškem načrtu Skupne kmetijske politike na način, da so dostopni kmetu, uporabni, izvedljivi ter trajnostni.
  4. Zahtevamo jasne in enostavne pogoje izvajanja ter administrativno nezahtevne ukrepe, ki so kmetu dosegljivi in izvedljivi. Ne pristajamo več samo na sodelovanje in seznanitev, temveč zahtevamo, da se naše predloge in stališča upošteva.
  5. Zahtevamo, da je prehranska varnost Slovenije prioriteta – ne sme biti podrejena okoljevarstvenim avanturam.
  6. Stop novim davkom! Saj dodatni davčni pritiski na kmeta omejujejo razvoj kmetij (preteči nepremičninski davek in obdavčitve neposrednih plačil – OMD, socialnih transferjev, povečanje bonitetnih točk kmetijskih zemljišč, katastrski dohodek…).
  7. Zahtevamo uskladitev vseh neposrednih plačil in ostalih sredstev z inflacijo.
  8. Zahtevamo, da se kmetijstvu namenjena sredstva skupne kmetijske politike v celoti obdržijo v kmetijstvu oz. kmetijskem sektorju.

Vir: sks.si

Kmetje pred parlamentom (vir: Twitter)
Kmetje v Sevnici
Kmetje v Ljubljani

M. D.