Kljub odpovedi šolskih tekmovanj bodo lahko kandidati za Zoisovo štipendijo uveljavljali izjemne dosežke

Vir: pixabay.com

Zaradi epidemije so se v šolske klopi vrnili le dijaki zaključnih letnikov, zato ni mogoče, da na srednjih šolah izvajajo različna tekmovanja, ki so bila predvidena pred razglasitvijo epidemije. A na ministrstvu za izobraževanje poudarjajo, da kandidati za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije zaradi tega ne bodo oškodovani.

Kandidati za dodelitev Zoisove štipendije bodo lahko ob prehodu med ravnmi izobraževanja uveljavljali izjemni dosežek, ki so ga dosegli preteklem šolskem letu in še v šolskem letu 2017/2018.

V vloge za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije bodo lahko uveljavljali izjemni dosežek, ki so ga dosegli v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavljajo Zoisovo štipendijo, pri čemer lahko ponovno uveljavljajo izjemni dosežek, ki so ga v tem šolskem letu že uveljavljali, navajajo na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Vlada je namreč v začetku epidemije sprejela odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih zavodih. Ta odlok se je sicer od takrat nekoliko spremenil, a so se v srednje šole lahko vrnili le samo dijaki zaključnih letnikov in posamezniki, ki opravljajo maturo ali zaključni izpit, ter dijaki nižjih letnikov, ki jim bo šola organizirala dodatno učno pomoč ali pridobivanje praktičnega znanja in veščin, posamezniki, ki bodo opravljali izpite v skladu s šolskim koledarjem, in kandidati novinci za izvedbo prijavno vpisnega postopka.

Da kandidati za dodelitev Zoisove štipendije ne bi bili oškodovani, so v okviru zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covida-19 vnesli spremembe na področju štipendiranja, ki so začele veljati 1. junija.

C. R.