Kje v javnem sektorju zaposlujejo?

V javnem sektorju, kamor se uvrščajo tudi šole, vrtci, zdravstveni domovi, domovi za starejše in podobno, je trenutno na voljo 23 razpisov za prosta delovna mesta. Podatki so za Jugovzhodno Slovenijo. V to smo vključili tudi razpise v Novi Ljubljanski banki, ki je banka v državni lasti, pa tudi v dveh komunalnih podjetjih, ki sta v občinski lasti. Ob tem Slovenska vojska razpisuje več prostih delovnih mest za vojake, sodelavca iščejo tudi v Območni službi Zavoda RS za zaposlovanje Novo mesto.

Razpisana prosta delovna mesta za območja Dolenjske, Bele krajine in Kočevsko-ribniškega območja so naslednja:

Javna podjetja ali podjetja v državni lasti: 8 razpisov

 • Nova Ljubljanska banka, Novo mesto: bančni svetovalec
 • Javno podjetje Komunala Črnomelj: pogrebni delavec in strojnik
 • Javno podjetje Komunala Novo mesto: vzdrževalec javnih površin in infrastrukture
 • Varstveno delovni center Novo mesto: skupinski habilitator VII/2
 • Dom starejših občanov Novo mesto: socialna oskrbovalka
 • Dom starejših občanov Trebnje: strežnica
 • Zavod RS za zaposlovanje, Novo mesto: strokovni delavec za izvajanje zavarovanja/zaposlovanja – OS Novo mesto – tajništvo
 • Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske: vojak (večje število)

Vrtci: 4 razpisi

 • Vrtec Otona Župančiča Črnomelj: pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok
 • Vrtec Otona Župančiča Črnomelj: pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok (2 razpisa)
 • Vrtec Čebelica Šentjernej: projektno delo : prva zaposlitev pomočnik bvzgojitelja SEM 2017-2018
 • Osnovna šola Stari trg ob Kolpi: vzgojitelj predšolskih otrok

Osnovne šole: 5 razpisov

 • Osnovna šola Frana Metelka Škocjan: čistilec/čistilka
 • Osnovna šola Mirna: profesor glasbe
 • Osnovna šola Otočec: računalničar – organizator informacijskih dejavnosti
 • Osnovna šola Toneta Pavčka Novo mesto: svetovalni delavec in učitelj slovenščine
 • Osnovna šola Trebnje: učitelj

Zdravstvo: 6 razpisov

 • Zdravstveni dom Novo mesto: diplomirani fizioterapevt
 • Zdravstveni dom Novo mesto: diplomirana medicinska sestra/diplomiran zdravstvenik za področje patronažne službe
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: diplomirana medicinska sestra
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: radiološki inženir – pripravnik
 • Zdravstveni dom Ribnica: logoped
 • Samostojna ordinacija družinske medicine Suzana Milenković, Črnomelj: diplomirana medicinska sestra v referenčni ambulanti

Vsi razpisi veljajo za oba spola, ne glede na obliko zapisa. Vir podatkov je Zavod RS za zaposlovanje na dan 29. marec 2018.

C. R.